<<
>>

Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання

Ще одну групу порушень становлять обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, яка полягає в тому, що суб’єкти господарювання схиляють інших суб’єктів до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а також примушують інших суб’єктів господарювання до антиконкурентних узгоджених дій та участі в концентрації суб’єктів господарювання.

Правопорушенням у досліджуваній сфері є й концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопо-льного комітету України у разі, якщо наявність такого дозволу необхідна.

Студентам слід з’ясувати сутність явища концентрація, випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

Особливої уваги потребує розгляд такого виду порушень у сфері економічної конкуренції, як недобросовісна конкуренція. Уперше визначення недобросовісної конкуренції дано в Законі України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності». На сьогодні питання захисту від недобросовісної конкуренції врегульовані Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання: