<<
>>

Недобросовісна конкуренція

Під недобросовісною конкуренцією розуміють будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Перелік дій, які належать до недобросовісної конкуренції, закріплено в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

До них належать:

неправомірне використання чужих позначень, ре-кламних матеріалів, упаковок;

неправомірне використання товару іншого виробника;

копіювання зовнішнього вигляду виробу;

порівняльна реклама;

дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця);

купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг з примусовим асортиментом;

схиляння до бойкоту господарюючого суб’єкта (підприємця);

схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника);

схиляння господарюючого суб’єкта (підприємця) до розір- вання договору з конкурентом;

підкуп працівника постачальника;

підкуп працівника покупця (замовника);

досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

неправомірне збирання комерційної таємниці;

розголошення комерційної таємниці;

схиляння до розголошення комерційної таємниці;

неправомірне використання комерційної таємниці.

Опановуючи цю тему, студенти мають дослідити сутність ко- жної з наведених дій, з’ясувати, у чому вони полягають, хто може вчи-нити такі дії тощо.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Недобросовісна конкуренція: