Задать вопрос юристу

Розділ 3 ОСНОВНІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ І ТАКТИКА ЇХНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ

Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні характеризується не тільки деяким збільшенням в останні роки обсягу прямих іноземних инвестиций і початком діяльності таких стратегічних інвесторів як американська «General Motors» і деякі інші але і сполучено з такими негативними явищами як прояв на інвестиційному ринку несумлінних інвесторів, фірм-аутсайдерів, що не витримали конкуренцій у своїх країнах, або дрібні фірми з обмеженими фінансовими можливостями, що розраховують на швидку віддачу, або ті, що зайняті відмиванням «брудних» капіталів. Вони сприяють росту економічної злочинності в країні і, зокрема, наростанню корумпованості. Цей момент був особливо підкреслений під час роботи Всесвітнього економічного конгресу в США в 1996 р. Підкуп вітчизняних іноземних посадових осіб, що вирішують долю кредитів міжнародних тендерів і програм помочі, має тенденцію до розширення в міжнародних економічних відношеннях і подають серйозну погрозу інвестиційної безпеки України, під яким, на нашу думку, на спеціально-кримінологічному рівні варто розуміти як діяльність на інвестиційному ринку України несумлінних інвесторів, спрямована на заподіяння їй значного економічного політичного або іншого збитку.

Вивчення практики боротьби правоохоронних органів з економічними злочинами в інвестиційній сфері діяльності дають підстави зробити висновок про те, що найбільше розповсюдження в названій сфері отримали такі злочини як підкуп службових осіб або вимагання хабара, порушення правил про валютні операції і приховання валютного виторгу, ухилення від сплати податків, шахрайство з фінансовими ресурсами, порушення порядку випуску (емісії) цінних паперів, крадіжок державного або колективного майна в особливо великих розмірах, зловживання владою або службовим становищем, посадовий підлог і деякі інші. Найбільша кількість таких злочинів була вчинена в 1996-1997 рр. в сферах приватизації в процесі акціонування промислових підприємств, оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності, причому їхня кількість має тривку тенденцію до зростання.

Особливу небезпеку представляє значне збільшення кількості скоєних злочинів групами, що організувалися. Тільки на підприємствах і організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічні операції в 1997 р. виявлено 174 злочини, скоєні організованими групами, що в 2,6 рази більше, ніж в 1996. Однак наведені дані не можуть об'єктивно характеризувати дійсний стан злочинності в інвестиційній сфері із-за винятково високого рівня їхньої латентності[80].

До числа характерних особливостей злочинів, що вчиняються в інвестиційній сфері діяльності слідує віднести те, що предметом злочинного посягання є особливо великі матеріальні цінності або економічна вигода, що обчислюється десятками і сотнями мільйонів гривень, до збитків економічних або іншим інтересів України. Це зумовлене тим, що значна частина зарубіжних інвесторів української економіки:

— може бути віднесені до числа так званих фірм-банкрутів або аутсайдерів, що намагаються поправити свої фінансові справи на українському ринку;

— здійснюють інвестиційну діяльність не в ім'я гідної економічної мети, а для встановлення особистого контролю над підприємством, що інвестується з наступним його усуненням від конкурентної боротьби на світових ринках;

— прагнуть під виглядом інвестиційної діяльності «легалізувати» в Україні свій тіньовий капітал, у зв'язку з чим відмічається зростання інвестицій з так званих офшорних зон (зокрема Кіпру) шляхом яких здійснюють активне відмивання коштів, зароблених в тому числі «новими українцями» на продажі сировинних ресурсів України. Коли подібне капіталовкладення набуває масштабного характеру, економічні проблеми переростають в політичні. Починається підкуп державного апарату, що в свою чергу призводить до диктату односторонніх політичних рішень.

3.1.

<< | >>
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме Розділ 3 ОСНОВНІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ І ТАКТИКА ЇХНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ:

 1. ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 2. ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ І КОРПОРАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 3. ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 5. § 3. Відмінність злочину від інших правопорушень
 6. § 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 7. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 8. §2. Основні поняття криміналістичної тактики
 9. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
 10. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 11. Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 12. §1. Криміналістична тактика як розділ науки криміналістики
 13. 21. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 14. § 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 15. 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 16. §4. Особливості криміналістичноїхарактеристики і розслідування ишхрайств, що вчиняються у сфері функціонування державних та інших суспільних інститутів
 17. §3. Способи повної і часткової підробки документів, їх ознаки, прийоми виявлення
 18. §3. Принципи слідчої тактики як критерії допустимості та ефективності використання тактичних прийомів при розслідуванні злочинів