<<
>>

№ 135. Поняття об'єктів цивільних прав.

Один з елементів цивільного правовідношення Під об'єктом цивільних прав прийнято розуміти те благо, на яке спрямоване суб'єктивне право, тобто все те, із приводу чого складається визначений правовий зв'язок між особами і з приводу чого виникають цивільні правовідносини.

Об'єктами цивільних прав можуть бути матеріальні і нематеріальні блага. У залежності від цього вони звичайно підрозділяються на три основні групи: 1) речі (матеріальні явища, предмети природи, предмети побуту, гроші і цінні папери); 2) діяльність (робота, послуги, результати творчої діяльності); 3) особисті майнові блага. Оскільки і речі, і об'єкти інтелектуальної власності знаходяться в єдиному правовому режимі, то їх можливо умовно об'єднати в одну групу “речей” з підрозділами на дві підгрупи - речі матеріальні і “речі” нематеріальні.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 135. Поняття об'єктів цивільних прав.:

 1. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 2. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 3. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 4. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 5. ДОДАТОК А СПРАВА «ГОФМАН ПРОТИ ДЖОНС» (Верховний суд штату Флорида)
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. Визначення об’єктів апеляційного та касаційного оскарження
 8. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 9. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 10. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 11. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 12. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 15. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. 1.4. Основні тенденції розвитку трудових прав на початку ХХІ ст.
 18. 4.5. Поняття, ознаки та способи самозахисту працівниками своїх трудових прав