<<
>>

№ 72. Поняття цивільно-правової відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність - це передбачений законом чи договором примусовий захід майнового характеру, застосовуваний за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного стану і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника. Відповідальність є майновою і носить компенсаційний характер. Застосування відповідальності стимулюючи належне виконання цивільно-правового обов'язку, є також способом попередження цивільних правопорушень у майбутньому. При цьому відновна, каральна (штрафна) і виховна (превентивна) функції виконуються не роздільно, а в сукупності.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 72. Поняття цивільно-правової відповідальності.:

  1. Поняття та джерела цивільного права
  2. 21. Поняття цивільно-правової відповідальності.
  3. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
  4. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
  5. № 72. Поняття цивільно-правової відповідальності.
  6. № 104. Поняття та форми вини в цивільному праві.
  7. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
  8. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
  9. А. Принцип персональної відповідальності у федеральних судах і судах штату1. Персональна відповідальність у судах штату
  10. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ