<<
>>

№ 90. Види цивільно-правової відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність - це передбачений законом чи договором примусовий захід майнового характеру, який застосовується за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника.

Відповідальність є майновою і носить компенсаційний характер. Застосування відповідальності, стимулюючи належне виконання цивільно-правового обов'язку, є також засобом попередження цивільних правопорушень у майбутньому. При цьому відшкодувальна, каральна (штрафна) і виховна (превентивна) функції виконуються не роздільно, а в сукупності. Умови цивільно-правової відповідальності: 1.Протиправне діяння, тобто діяння, що не відповідає вимогам закону чи договору; 2.Причинний зв'язок, тобто боржник відповідає не за будь-які, а тільки за заподіяні порушенням зобов'язання збитки; 3. Наявність провини і збитків. Види цивільно-правової відповідальності: договірна (настає в зв'язку з заподіянням збитку, викликаного невиконанням зобов'язання, що існує між кредитором і боржником) позадоговірна (настає в результаті заподіяння збитку , що не є наслідком невиконання зобов'язання, що існує між кредитором і боржником); часткова і солідарна (при множинності боржників у зобов'язанні); субсидіарна (додаткова); змішана (при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язання з вини обох сторін).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 90. Види цивільно-правової відповідальності.:

 1. 22. Види цивільно-правової відповідальності.
 2. 75. Земельні правопорушення, як підстави цивільної відповідальності.
 3. 91_Види відповідальності за порушення лісового законодавства.
 4. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
 5. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 6. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 7. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 8. № 26. Розмір цивільно-правової відповідальності.
 9. № 40. Випадки зменшення розміру цивільно-правової відповідальності.
 10. № 90. Види цивільно-правової відповідальності.
 11. № 110. Умови цивільно-правової відповідальності.
 12. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 13. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 14. А. Принцип персональної відповідальності у федеральних судах і судах штату1. Персональна відповідальність у судах штату
 15. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 16. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
 17. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 18. 3.1 Цивільний позов як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням