<<
>>

§ 37. Види відповідальності державних службовців.

Особи – службовці є кадровим складом (або особовим складом чи персоналом) органів державного управління. Будучи співробітниками державного органу, вони фактично перебувають на службі у держави і виконують її завдання та функції.

Саме вони є останньою ланкою державного управління, через яку реалізується виконавча влада.

З огляду на ці фактори, державні службовці несуть дуже велику відповідальність за свої дії.

В законі України “Про державну службу” від 16.12.1993 року у ст.14 зазначено, що дисциплінарні стягнення застосовуються до державних службовців за невиконання обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його, як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

До службовців, крім дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

? попередження про неповну відповідальність;

? затримання до 1-го року у присвоєні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

В ст. 38 “Відповідальність за порушення законодавства про державну службу” зазначено, що особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 37. Види відповідальності державних службовців.:

 1. 22. Види дисциплінарних стягнень та їх характеристика.
 2. § 1. Поняття та види військових злочинів
 3. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 4. 1. Поняття та види військових злочинів
 5. § 37. Види відповідальності державних службовців.
 6. § 57. Адміністративно-правові відносини, види, особливості.
 7. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 9. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 10. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 11. Дисциплінарна відповідальність
 12. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 13. Основні складові формування позитивного іміджу особистості державного службовця:
 14. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 15. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг) НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 16. 4.3. Виконавчі структури державних утвореннь 1917 – 1921 рр.
 17. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин
 18. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 19. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 20. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників