<<
>>

Основні обов’язки державних службовців (ст. 11):

­ діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України;

­ додержуватися принципів державної служби;

­ з повагою ставитися до державних символів України;

­ сумлінно виконувати свої посадові обов'язки;

­ виконувати в межах посадових обов'язків рішення державних органів та/або органів влади Автономної Республіки Крим, а також накази, розпорядження та доручення керівників, надані в межах їх повноважень;

­ додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

­ додержуватися встановлених законодавством правил професійної етики державного службовця;

­ запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

­ додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;

­ підвищувати рівень своєї професійної компетентності.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень та відповідно до посадових інструкцій. Доручення керівників, надані в межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання підлеглими державними службовцями. У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов'язаний його виконати. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження доручення зобов'язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення.

Основні права державних службовців (ст.10). Державні службовці мають право на:

­ повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;

­ чітке визначення своїх посадових обов'язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;

­ доступ до необхідної для виконання посадових обов'язків інформації;

­ оплату праці залежно від займаної посади державної служби, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу державного службовця;

­ підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних коштів;

­ просування по службі;

­ відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

­ безпечні умови праці;

­ проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;

­ безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним державної служби.

Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Основні обов’язки державних службовців (ст. 11)::

 1. § 16. Закон про державну службу.
 2. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 3. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 4. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 5. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 6. РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 7. Основні обов’язки державних службовців (ст. 11):
 8. ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 9. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
 10. Характерні риси бюрократизму в сучасному державному управлінні:
 11. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 12. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 13. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби