<<
>>

Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу.

Не може бути обраною або призначеною на посаду в державному органі та його апараті особа, яка:

­ за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

­ має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

­ відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

­ піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

­ має громадянство іншої держави.

Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

Особа, яка вступає на державну службу, зобов'язана до призначення на посаду державної служби вийти зі складу виконавчого органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

На державного службовця поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу.:

 1. § 16. Закон про державну службу.
 2. 83.Проходження державної служби
 3. Г. Перша поправка. Свобода віросповідання
 4. КОНСТИТУЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ [складена 1787 p., ратифікована 1789 p.] ^ ^[ПРЕАМБУЛА]
 5. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 6. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу.
 8. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби.
 9. Підходи до управління державною службою.
 10. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 11. Державний устрій
 12. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 13. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання та практичні рекомендації