<<
>>

34. Право вибору прізвища та пов`язані з ним права.

Згідно ст.19 "При укладенні шлюбу подружжя за своїм бажанням обирають прізвище одного з подружжя в якості їхнього спільного прізвища, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або може приєднати до свого прізвища прізвище іншого з подружжя...."

Вступ у шлюб породжує виникнення особистих немайнових правовідносин між подружжям і майнових.

При цьому в першу чергу між подружжям виникають особисті правовідносини. Майнові правовідносини подружжя, як уже зазначалося, походять від їхніх особистих.

Особисті права й обов'язки подружжя, як і будь-які особисті права й обов'язки тісно, пов'язані з особистістю їхнього власника, вони не мають майнового (економічного) змісту. Особисті немайнові права подружжя, як і інші сімейні права й обов'язки, не передані і є невідчужуваними.

Одним з особистих прав подружжя є право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу. Прізвище, ім'я і по батькові особи індивідуалізують його в суспільстві. Громадяни здійснюють приналежні їм права й обов'язки, іменуючи себе певним прізвищем, ім'ям і по батькові.

Особи при вступу до шлюбу можуть по своєму бажанню обрати прізвище одного з подружжя як спільне прізвище (таким прізвищем може бути як прізвище чоловіка, так і дружини), можуть зберегти свої дошлюбні прізвища, кожен з подружжя може приєднати до свого прізвища прізвище іншого з подружжя. Не допускається з'єднання прізвищ, якщо дошлюбне прізвище одного з подружжя було подвійним. Вибір прізвища подружжям може бути здійснений тільки в момент вступу в шлюб. Після вступу в шлюб кожен з подружжя може змінити своє прізвище тільки на загальних підставах, встановлених Указом Президента України від 31 грудня 1991 року Про порядок зміни громадянами України прізвищ, імен і по батькові і Положення про порядок розгляду клопотань про зміну громадянами України прізвищ, імен і по батькові, затверджених Кабінетом Міністрів України від 27 березня 1993 року.

У випадку розірвання шлюбу питання про прізвище залежить від розсуду того з подружжя, що змінив своє прізвище в момент вступу в шлюб. Цей з подружжя може зберегти своє прізвище або, на його вимогу, йому повертається дошлюбне прізвище. При визнанні шлюбу недійсним кожному з подружжя повертається дошлюбне прізвище. Однак якщо одна з осіб, що вступили в шлюб, визнаний недійсним, не знала і не повинна була дізнатись про перешкоди до вступу в шлюб, суд може за її бажанням залишити йому прізвище, набуте при вступі в шлюб, визнаний недійсним.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 34. Право вибору прізвища та пов`язані з ним права.:

 1. § 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення
 2. § 4. Оспорювання батьківства, материнства
 3. § 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
 4. 4. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю (з 1917 до 60-х рр.).
 5. 33. Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини).
 6. 34. Право вибору прізвища та пов`язані з ним права.
 7. 4.3. Міжнародно правовіпроцедури
 8. СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
 9. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 10. § 2. Місцеве управління
 11. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 12. 1. ОКУПАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХНЄ СОЩАЛЬНО-ПОЛІТИ-ЧНЕ СТАНОВИЩЕ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 13. 2.1. Походження поміщиків України: регіональні відмінності
 14. Специфіка продукування документальних джерел