<<
>>

№ 126. Поняття цивільного права.

Цивільне право - це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють на принципах юридичної рівності відносини власності в її різних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини при участі громадян, організацій і інших соціальних утворень з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.

Система сучасного цивільного права - це структура, елементами якої є цивільно-правові норми й інститути, розміщені у визначеній послідовності. Цивільно-правові норми й інститути поділяються на загальні й особливі. Загальну частину цивільного права складають норми про суб'єктів, об'єкти цивільного права, договори, представництво і доручення, позовну давність. Особлива частина регулює особливі суспільні відносини і складається з таких інститутів: - право власності й інші речові права; - зобов'язальне право; - авторське право; - право на винахід і інші результати творчості, які використовуються у виробництві; - правоздатність іноземних громадян і юр осіб; застосування гр законів іноземних держав і міжнародних договорів.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 126. Поняття цивільного права.:

 1. № 126. Поняття цивільного права.
 2. ТЕМА 2. ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. Риси права
 5. §1. Поняття обшуку, його види та значення при розслідуванні злочинів
 6. Нормативне закріплення незворотності дії закону в часі та його еволюція
 7. Виняток із принципу незворотності: від зародження до темпоральної дії
 8. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. 2.2. Умови й правові наслідки уступки вимоги (цесії)
 13. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 14. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 15. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 18. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників
 19. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників