<<
>>

57. Бандитизм та його відмінність від розбою (ст.. 257, 187 КК).

Бандитизм (ст.257)

1. Безпосереднім об'єктом злочину є безпека особи, суспільства і держави від діяльності злочинних організацій. (для ст.255-257 співпадають).

2. Банда - це різновид злочинної організації, якій притаманні, насамперед, загальні ознаки такої організації, вказані в ч.

4 ст. 28. Зокрема, наявність трьох чи більше учасників (а не двох, як це вимагалося відповідно до раніше діючого законодавства), мета вчинення принаймні двох тяжких або особливо тяжких злочинів. Крім того, банда характеризується ще й такими специфічними рисами, як: а) озброєністю; б) метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян.

Мета нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб означає, що банда прагне досягнути злочинного результату за допомогою насильства або створення реальної загрози його застосування, діяти раптово, агресивно.

3. Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій:

1) організацію банди;

2) участь у банді;

3) участь у нападі, вчинюваному бандою.

Організація банди та участь у банді за своїми суттєвими ознаками не відрізняються від аналогічних дій, які є ознаками злочину, передбаченого ст. 255. При цьому організатор або учасник банди не обов'язково повинні брати участь у вчинюваних бандою нападах.

4. Суб'єктом бандитизму є осудна особа, яка досягла 14-річного віку.

5. Суб'єктивна сторона бандитизму характеризується умисною виною та спеціальною метою - здійснення нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян. При цьому винний повинен усвідомлювати, що його діяльність пов'язана з бандою, розуміти свою конкретну роль у ній. Розуміючи ці ознаки, особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, а також передбачає настання наслідків у вигляді загрози громадській безпеці, оскільки знає, що суттю банди є здійснення нападів. Крім того, винний бажає або свідомо допускає настання таких наслідків.

6.

Окремі злочини, вчинені в ході бандитизму, кваліфікуються за сукупністю ст. 257 та відповідних статей Особливої частини КК про відповідальність за посягання проти особи, власності, авторитету органів державної влади тощо.

Незаконне заволодіння чи незаконне придбання вогнепальної зброї, вибухових пристроїв з метою використання при бандитизмі слід кваліфікувати за сукупністю зі ст. 262 або ч. 1 ст. 263.

Розбій (ст. 187 КК).

Розбій — це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Відповідно до п.8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.12.1992 р. № 12" Про судову практику в справах про корисливі зло чини проти приватної власності" під розбоєм слід розуміти відкритий чи таємний (несподіваний для потерпілого) напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування також насильства.

Родовий об'єкт — врегульовані законом суспільні відносини власності.

Безпосередній об'єкт основний - право власності на майно.

Безпосередній об'єкт додатковий - життя та здоров'я особи.

Предмет - (див. ст. 185 КК).

Об'єктивна сторона передбачає вчинення суспільно небезпечних дій у формі нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Головним критерієм реальності такої погрози є суб'єктивне сприйняття її потерпілим.

Склад злочину - усічений, оскільки вважається закінченим з моменту нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства, незалежно від того, чи заволоділа винна особа чужим майном.

Суб'єкт злочину — фізична, осудна особа, якій виповнилось 14 років.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони розбою є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива мета, з якою здійснюється напад - заволодіння чужим майном.

Кваліфікуючими ознаками розбою є вчинення його:

- ч.2ст. 187 КК:

а) за попередньою змовою групою осіб (див. cm. ч.2 ст.28КК);

б) особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм (див. cm.257КК).

- ч.3 ст.187 КК - у поєднанні з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (див. cm. 185 КК);

- 4.4 ст.187 КК

а) із спрямуванням на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах (див. ст.185 КК);

б) організованою групою (див. ч.3 cm.28 КК);

в) у поєднанні із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (див. ст.121 КК).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 57. Бандитизм та його відмінність від розбою (ст.. 257, 187 КК).:

 1. 57. Бандитизм та його відмінність від розбою (ст.. 257, 187 КК).
 2. § 1. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
 3. Піратство
 4. § 3. Види об'єктів злочинів
 5. §2 Зазначимо лише, що спосіб виступає як обов'язкова ознака складу злочину у випадках, коли він:
 6. § 1. Поняття і види суб'єктів злочину
 7. § 2. Закінчений злочин
 8. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 9. 4. Злочини проти міжнародного правопорядку
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 11. Причиновий зв’язок та кваліфікація злочинів з матеріальним складом