<<
>>

Поняття та елементи зобов’язань

Зобов'язання являє собою таке правовідношення, згідно з яким одна сторона

(боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну

дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо) або утриматися

від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його

обов'язку.

Зобов'язання складається з суб'єктів, об'єктів і змісту.

Суб'єктами зобов'язання є кредитор, тобто особа, якій належить право

вимоги, і боржник-особа, яка несе обов'язок, що відповідає праву вимоги

кредитора. Об'єкти зобов'язань — відповідні дії, на реалізацію яких

спрямовано права та обов'язки суб'єктів (скажімо, передача майна, виконання

роботи, сплата грошей тощо). Зміст зобов'язання становлять права, вимоги

кредитора та обов'язки боржника. При цьому зобов'язання спрямовані на:

передачу майна виконання робіт на підставі договорів підряду, побутового

замовлення, підряду на капітальне будівництво, договорів про сумісну

діяльність; надання послуг на підставі договорів перевезень покриття шкоди

Зобов'язання виникають із таких підстав: за договорами, передбаченими

законодавством; за договорами, непередбаченими законом, але такими, що не

протирічать йому; за адміністративними актами; внаслідок заподіяння шкоди

іншій особі через інші дії громадян та організацій; через події, з

настанням яких закон пов'язує виникнення цивільно-правових наслідків.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та елементи зобов’язань:

 1. Поняття та види цивільно-правових угод
 2. Поняття та елементи зобов’язань
 3. 103. Поняття і особливості кредитування виробників сільськогосподарської продукції. Суб'єкти, об'єкти, зміст кредитних правовідносин. Юридична відповідальність за порушення кредитних зобов'язань.
 4. § 1. Поняття і види суб'єктів злочину
 5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
 6. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 7. 1. Поняття та загальна характеристика договору ренти житла
 8. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ІНВЕСТИЦІЙ, ЇХНЬОЇ ФОРМИ. ВИДИ, СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ
 9. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 10. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
 11. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 12. 3.3. Поняття і види юридичних осіб (universitates)
 13. 7. 1. Поняття і види договорів
 14. 2.1. Поняття уступки вимоги (цесії)
 15. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 16. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 17. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 18. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -