<<
>>

№131. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.

Основною підставою припинення зобов’язання є його належне виконання – вчинення боржником саме тих дій, які він повинен виконати в силу договору чи закону, тобто передати річ, виконати роботу, надати послуги, відшкодувати шкоду...

Боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від них, а кредитор повинен прийняти виконане. Вчинення боржником дій, прийнятих кредитором і буде виконанням зобов’язання. Зобов’язання вважається виконаним належним чином, якщо дотримані всі вимоги, що пред’являються стосовно суб’єкта, предмета, місця, часу і способу виконання зобов’язання. Якщо при виконанні зобов’язання порушується одна з наведених вище вимог, воно вважається виконане неналежним чином і кредитор має право відмовитися від прийняття виконаного. Виконання зобов’язання покладається на боржника. Якщо виконання безпосередньо пов’язане з особистістю боржника, то саме він повинен виконати зобов’язання, оскільки кредитор може відмовитися від виконаного.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме №131. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.:

 1. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
 2. №131. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.
 3. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 4. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 5. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 6. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 7. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 8. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 9. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 10. 2.2. Умови й правові наслідки уступки вимоги (цесії)
 11. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 12. ВИСНОВКИ
 13. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 14. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 15. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 16. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади