<<
>>

№132. Обмін.

У Ц. кодексі Укр. відсутнє визначення договору міни. За договором міни між сторонами проводиться обмін одного майна на інше. Кожний хто бере участь у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке одержує.

Договір міни спрямований на невідворотне відчуження кожною із сторін належного їй майна. У сторони, яка за договором міни набуває майно, відповідно виникає право власності (право повного господарського відання або право оперативного управління). Договір міни є сплатним, двостороннім, консесуальним. Договір міни за своїм змістом і за формою має багато спільного з договором купівлі-продажу. Відмінності: в договорі купівлі-продажу за продаване майно продавцю сплачується відповідна його вартість в грошовому вираженні. За договором міни у разі нерівноцінності обмінюваного майна сторона, яка отримує річ більшої вартості, може компенсувати іншій стороні різницю відповідною сумою. За таких умов, однак, договір міни не перетворюється на договір купівлі-продажу.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме №132. Обмін.:

 1. №132. Обмін.
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. б. «Обгрунтованість» обшуку
 4. Додаток 1 Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків
 5. Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок
 6. Стаття 81. Право власності на землю громадян
 7. Підготовка і початок вторгнення гунів у Галлію
 8. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
 9. 5.3. Участь у торгівельно-фінансовому підприємництві
 10. Джерельна база дослідження.
 11. Боротьба США й СРСР в ООН за вплив на Іран, як невід’ємну складову «арки кризового півмісяця».
 12. Ідеологічні засади радянсько-іранських відносин