<<
>>

№148. Суб'єкти, місце та строк виконання зобов'язань.

Суб’єктами в зобов’язанні виступають його учасники. Кредитор – особа, яка має право вимагати або виконання певної дії або утриматися від вчинення певних дій. Боржник – повинен вчинити певні дії або утриматися від них.

В окремих зобов’язаннях 1 сторона виключно кредитор, інша – виключно боржник (позика, дарування). Але у більшості зобов’язань кожна зі сторін одночасно є і кредитором і боржником. Строки виконання зобов’язань можуть бути визначені законом, договором, настанням певної події або витребуванням. Якщо строк виконання визначений витребуванням, то боржнику надається 7-денний строк для його виконання. Такий строк не надається, якщо негайне виконання передбачене законом, договором чи випливає зі змісту зобов’язання.

Для належного виконання суттєве значення має місце виконання зобов’язання, яке визначається в договорі, випливає зі змісту зобов’язання або передбачене в законі. Якщо немає можливості установити місце виконання, то застосовуються загальні правила, встановлені в законі. Зобов’язання повинно бути виконане: 1) по зобов’язанням по передачі будівлі – за місцем її знаходження; 2) по грошовим зобов’язанням – за місцем знаходження кредитора в момент виникнення зобов’язання, а якщо кредитор змінив місце проживання і повідомив про це боржника – то за новим місцем проживання кредитора з віднесенням на його рахунок усіх витрат, пов’язаних зі зміною місця виконання; 3) в інших випадках – за місцем проживання боржника.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме №148. Суб'єкти, місце та строк виконання зобов'язань.:

 1. § 4. Оспорювання батьківства, материнства
 2. § 1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу
 3. § 3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх
 4. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 5. №148. Суб'єкти, місце та строк виконання зобов'язань.
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 8. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання та практичні рекомендації
 9. Питання 1 Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу
 10. Кримінальна процесуальна реституція як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 11. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 12. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 13. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів
 14. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження