<<
>>

№ 144. Способи виконання зобов'язань.

Основним і нормальним способом припинення зобов'язання є його виконання, за допомогою чого досягається мета, заради якої і встанов-лювалося зобов'язання. У ЦК України підставою припинення зобов'язання визнається лише належне виконання, тобто виконання з дотриманням вимог щодо суб'єктів, предмета, строків, місця і способів виконання.

Неналежне виконання не тягне за собою припинення зобов'язання. На сторону, яка його допустила, покладаються додаткові юридичні обов'язки — відшкодування збитків кредитору, спричинені неналежним виконанням, сплати неустойки. Виконання таких додаткових обов'язків, як правило, не звільняє боржника від реального виконання зобов'язання. Виконання, що припиняє зобов'язання, повинне відповідним чином бути посвідчене. Вимога письмового оформлення виконання необхідна: а) коли зобов'язання виражено в письмовій формі незалежно від того, чи її вимагає закон, чи сторони за своєю волею надали зобов'язанню такої форми; б) коли вимагає закон, хоч зобов'язання укладено в усній формі; в) у разі пред'явлення відповідної вимоги боржником.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 144. Способи виконання зобов'язань.:

 1. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
 2. № 144. Способи виконання зобов'язань.
 3. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 4. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 1. Землекористувачі зобов'язані:
 7. 3.1. Переселення німців на територію губернії та його вплив на еволюцію системи землеволодіння
 8. 2.2. Проблема ідентифікації поміщиків пореформеної доби
 9. 4.3. Залучення робочої сили
 10. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 11. Розділ 2 ЧУДНІВСЬКА КАТАСТРОФА I ЧУДНІВСЬКА УГОДА
 12. Питання 2.Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів