<<
>>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

 1. Предмет римського права як юридичної науки.
 2. Значення римського права для підготовки та практичної діяльності сучасного юриста.
 3. Система римського права.
 4. Приватне та публічне право: підстави для розмежування.
 5. Квіритське та преторське право.
 6. Поняття та види джерел римського права.
 7. Правовий звичай як джерело римського права.
 8. Поняття та види законів у Давньому Римі.
 9. Едикти магістратів як джерело римського права.
 10. Діяльність юристів як джерело римського права.
 11. Кодифікація Юетиніана.
 12. Рецепція римського права.
 13. Основні поняття римського судового процесу.
 14. Легісакційний процес, його стадії та форми.
 15. Формулярний процес та його стадії.
 16. Преторська формула та її складові частини.
 17. Екстраординарний процес.
 18. Поняття та класифікація позовів.
 19. Особливі засоби преторського захисту.
 20. Поняття фізичної особи та її правоздатності.
 21. Дієздатність фізичної особи.
 22. Правовий статус вільних негромадян.
 23. Правове становище раба.
 24. Юридичні особи та їх види.
 25. Агнати та когнати.
  Лінії та ступені споріднення.
 26. Поняття та умови укладання шлюбу.
 27. Форми укладання шлюбу.
 28. Види шлюбу та правові відносини подружжя.
 29. Позашлюбні спілки.
 30. Правовідносини між батьками і дітьми.
 31. Батьківська влада.
 32. Опіка та піклування.
 33. Поняття та ознаки речового права.
 34. Види речових прав.
 35. Поняття та види речей.
 36. Поняття та види витрат.
 37. Поняття та структура володіння.
 38. Види володіння.

95

ї

 1. Способи придбання володіння.
 2. Захист володіння.
 3. Поняття та зміст права власності.
 4. Класифікація способів придбання права власності.
 5. Первісні та похідні способи придбання права власності.
 6. Підстави припинення права власності.
 7. Форми права власності.
 8. Захист права власності.
 9. Поняття та види прав на чужі речі.
 10. Поняття та ознаки сервітутів.
 11. Види сервітутів.
 12. Узуфрукт та суміжні з ним права.
 13. Емфітевзис і суперфіцій.
 14. Поняття та форми застави.
 15. Поняття та ознаки зобов’язання.
 16. Класифікація зобов’язань.
 17. Підстави виникнення зобов’язань.
 18. Сторони в зобов’язанні.
 19. Множинність та заміна осіб в зобов’язанні.
 20. Забезпечення виконання зобов’язань.
 21. Умови належного виконання зобов’язань.
 22. Припинення зобов’язань крім виконання.
 23. Умови відповідальності боржника за невиконання зобов’язань.
 24. Поняття та види правочинів.
 25. Умови дійсності правочинів.
 26. Вади волі при укладанні правочинів.
 27. Поняття та класифікація договорів.
 28. Елементи договору.
 29. Стадії укладання договору.
 30. Вербальні контракти.
 31. Літеральні контракти.
 32. Реальні контракти.
 33. Позика.
 34. Позичка.
 35. Схов та його види.
 36. Консенсуальні контракти.
 37. Купівля-продаж.
 38. Договір найму та його різновиди.
 39. Договір доручення.
 40. Договір товариства.
 41. Безіменні контракти.
 42. Поняття та види пактів.

96

 1. Зобов’язання за квазідоговорами.
 2. Зобов’язання за деліктами.
 3. Зобов’язання за квазіделіктами.
 4. Поняття правонаступництва та його види.
 5. Поняття спадкування та його види.
 6. Спадкування за заповітом.
 7. Поняття та умови дійсності заповіту.
 8. Спадкування за законом.
 9. Прийняття спадщини.
 10. Сингулярне правонаступництво та його види.

<< | >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -