<<
>>

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. Не входять до складу Зводу Юетиніана:
 1. Дигести Б) Інституції
 2. Сентенції
 1. Видами рецепції римського приватного права є:
 1. англосаксонська, континентальна, класична, візантійська Б) безпосередня, похідна, явна, латентна
 2. романська, американська, класична, східноєвропейська
 1. Відмінні риси екстраординарного процесу:
 1. одностадійність та можливість оскарження рішення Б) двостадійність та можливість оскарження рішення
 2. двостадійність та неможливість оскарження рішення
 1. Інтердикти виносив:
 1. суддя Б) сенат
 2. претор
 1. Товариство — це:
 1. різновид юридичної особи Б) консенсуальний контракт
 2. благодійний фонд
 1. Когнати — це:
 1. кровні родичі Б) свояки
 2. члени однієї сім’ї
 1. Дядько та племінник є родичами:
 1. другого ступеня спорідненості Б) третього ступеня спорідненості
 2. четвертого ступеня спорідненості
 1. Не є умовою укладання римського шлюбу:
 1. суб’єктивне право на шлюб Б) досягнення відповідного віку
 2. майновий стан

98

 1. Фактичний шлюб вільних жінки та чоловіка мав назву:
 1. контуберніум Б) узус
 2. конкубінат
 1. До групи речових прав не входить:
 1. право власності

Б) предіальний сервітут

 1. право на відшкодування збитків
 1. За фізичним складом кінь — це:
 1. проста річ Б) складна річ
 2. сукупність речей
 1. Риба у Неаполітанській затоці є:
 1. нічийною річчю Б) публічною річчю
 2. приватною річчю
 1. Підставами для виникнення права володіння є:
 1. окупація і традиція

Б) окупація і екстрадиція

 1. інтердикт і традиція
 1. Римські юристі визначали право власності як:
 1. панування над річчю, яке має юридичну підставу Б) повну владу над річчю
 2. будь-яке фактичне панування над річчю
 1. Позов, який власник, що не володіє річчю, вчиняв проти не- власника, який володів річчю, мав назву:
 1. віндикаційний Б) негаторний
 2. конфесорний
 1. Право довгострокової спадкової оренди землі сільськогосподарського призначення мало назву:
 1. емфітевзис Б) суперфіцій
 2. прекарій

99

gt;

 1. Узуфрукт передбачає:
 1. оплатне використання чужої речі з вилученням плодів і доходів Б) безоплатне використання чужої речі з вилученням плодів і

доходів

 1. безоплатне використання чужої речі без вилучення плодів і доходів
 1. Зобов’язання, в якому допускається вибір надання, є:
 1. родовим

Б) альтернативним

 1. факультативним
 1. Не є способом забезпечення виконання зобов’язання:
 1. завдаток Б) застава
 2. доручення
 1. У взаємовигідному зобов’язанні боржник ніс відповідальність за невиконання при такій формі вини:
 1. умисел, груба необережність, легка необережність Б) умисел, груба необережність
 2. умисел
 1. Умови та строки є:
 1. конститутивними елементами договору Б) природними елементами договору
 2. акцидентальними елементами договору
 1. Предметом договору позики є:
 1. тільки родова споживна річ Б) тільки гроші
 2. будь-яка річ
 1. Предметом договору купівлі-продажу є:
 1. будь-яка оборотна річ Б) тільки тілесна річ
 2. тільки індивідуально визначена річ
 1. За договором схову депозитарій:
 1. міг користуватись річчю, яка була передана для зберігання Б) не міг користуватись річчю, яка була передана для зберігання
 2. міг володіти та користуватись річчю, яка була передана для зберігання

100

ЙВ. Предметом договору найму речей є:

 1. індивідуально визначена неспоживна річ Б) родова річ
 2. гроші

2(1.

Договір доручення належить до групи:
 1. вербальних контрактів

Б) особистих способів забезпечення виконання зобов’язання

 1. консенсуальних контрактів
 1. Спадкоємцем може бути:
 1. фізична або юридична особа Б) тільки фізична особа
 2. тільки родич
 1. У Римі існували наступні види спадкування:
 1. легати та фідеїкоміси

Б) за законом і за заповітом

 1. універсальне та сингулярне
 1. Спадщина відкривалась:
 1. у момент смерті спадкодавця Б) у момент складання заповіту
 2. у момент розподілу спадкової маси
 1. Черги спадкоємців за законом встановлювались для того, щоб:
 1. спадщину отримали найближчі родичі

Б) рівномірно розподілити спадкову масу між всіма родичами

 1. усунути вдову (вдівця) від спадщини.

101

*

<< | >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -