>>

ЗМІСТ

Передмова.................................................................................................. 7

Розділ І.Спадщина поразок......................................................................

19

1. Поляки в Росії та Австро-Угорщині: втрати повстань..................... 19

2. To Bc or not to Be? Українським національний рух у XIX ст.......... 25

3. Проблема співпраці .......................................................................... 33

Розділ II. Тенденції до польсько-українського порозуміння в 80-х роках XIX ст 40

1. Зв’язки наддніпрянських українців з Галичиною в 70-80-х роках

XIX ст. Ґенеза ідеї «українського П’ємонту»........................................... 40

2. «Стара Громада» і польські демократичні угруповання:

налагодження контактів........................................................................... 59

3. Галицька місія Пантелеймона Куліша............................................... 71

4. Володимир Барвінський і Ян Чсрвінський....................................... 81

5. Польсько-українські стосунки в контексті внутрішньої та зовнішньої політики Австро-Угорншни. «Українська інтрига»

графа Ґ.Кальнокі ..................................................................................... 90

6. Переддень угоди (1888-1890)....................................................... 108

Розділ III. «Нова ера» ............................................................................ 123

1. Проголошення польсько-української угоди в сеймі та перша

реакція на неї......................................................................................... 123

2. Здобутки народовців...................................................................... 133

Кафедра історії України у львівському університеті........................... 133

Запровадження в галицькі школи українського фонетичного

правопису та підтвердження державних прав української мови ........

137

Наукове товариство ім.Т.Шевченка...................................................... 145

Концесії в галузі середньої освіти......................................................... 147

Страхове товариство “Дністер”............................................................. 150

Народовці в державних установах ....................................................... 151

Церковна політика ................................................................................ 153

Нереалізовані задуми та втрачені можливості ..................................... 156

Проблема претендента на український престол.................................. 160

3. Польсько-українські стосунки в 189l-1894pp.............................. 163

4. Москвофіли й радикали супроти політики “нової ери"................ 181

Закінчення ............................................................................................. 204

Додатки.................................................................................................. 211

Resume.................................................................................................... 219

Summary.................................................................................................. 224

Бібліографія............................................................................................ 229

Перелік імен........................................................................................... 241

Перелік скорочень................................................................................. 247

| >>
Источник: Irop ЧОРНОВОЛ. Польсько-українська угода 1890-1894pp. Львів: Львівська академія мистецтв,2000. 217c.. 2000

Еще по теме ЗМІСТ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -