<<
>>

№96. Поняття речей та їх класифікація.

Під матеріальними речами цивільне право розуміє всі предмети матеріального світу, що призначені задовольняти визначені потреби і можуть знаходиться у володінні суб'єктів цивільних правовідносин.

З урахуванням цільового призначення об'єктів цивільних прав і різниць у правовому режимі матеріальні речі класифікуються по наступним основних групах: 1. Засоби виробництва і пре-дмети споживання; 2. Індивідуально визначені і визначені родовими ознаками. Індивідуально визначені речі незамінні, тому у випадку загибелі чи псування таких речей неможливо вимагати передачі їх у натурі, а можна претендувати лише на відшкодуван-ня збитків. Речі, визначені родовими ознаками, замінні; 3. Ділені і неподільні. Діленими визнаються речі, що у результаті їхнього поділу на окремі фізичні частини не утрачають свого призначення і будь-яка частина цієї речі може виконати ту ж функцію, що і річ у цілому. Неподільними визнаються речі, що у результаті їхнього розподілу утрачають своє первісне призначення, або цілком чи частково утрачають свої корисні властивості; 4. Споживані і неспоживані. Споживаними є речі, що при користуванні чи зни-щуються чи з'являються в іншій якості, а неспоживаними - речі, що у процесі використання служать первісному призначенню; 5. Рухомі і нерухомі речі; 6. Плоди і доходи; 7. Речі, дозволені до обороту, обмежені в обороті і вилучені з обороту.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме №96. Поняття речей та їх класифікація.:

 1. 49. Поняття речей та їх класифікація.
 2. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 3. №96. Поняття речей та їх класифікація.
 4. І.              Загальне поняття й ознаки речових прав.
 5. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 6.               Поняття, ознаки та зміст зобов’язання.
 7. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 8. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 9. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 10. §3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення при розслідуванні злочинів
 11. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 12. 46. Основні проблеми пізнання та їх класифікація.
 13. Тема 3. Поняття
 14. Тема 4. Судження
 15. 5.1. Поняття речового права і підстави класифікації речей
 16. 6.1. Поняття зобов’язання (obligatio)
 17. 7. 1. Поняття і види договорів
 18. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 19. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 20. 2.1.10. Класифікація об’єктів