<<
>>

4.Класифікація олігофреній. Поняття про олігофренії.

Олігофренія - це затримка розвитку інтелектуальної сфери, що виникає під впливом спадкових, внутрішньоутробних насприятливих факторів або перенесених у ранньому дитинставі захворюбвань і характеризується передусім різним ступенем розумової недорозвиненості.

Етіологія . Етіологічні фактори олігофренії в залежності від часу впливу поділяють на три осоновні групи:

n спадкові, в т.ч., пов’язані з пораженням генеративних клітин;

n внутрішньоутробні, що діють на зародок і плід;

n перинатальні і перших 3 років життя.

Класифікація олігофреній. Існують різні класифікації олігофреній. Найбільш вживана базується на групуванні олігофреній за вираженістю слабоумства. Спостерігаютьсяґ такі ступені олігофренії:

n ідіотія;

n імбецильність;

n дебільність.

Поширена також етіологічна класифікація. За етіологією розрізняють наступні групи і форми олігофреній:

Перша група - олігофренії, зумовлені спадковими факторами -

n істинна мікроцефалія;

n синдром Крузона і Апера;

n ксеродермічні форми (синдром Рада);\

n ензимопатичні форми, зумовлені порушенням білкового, вуглеводного, ліпідного і інших видів обміну - фенілкетонурія, галактоземія, синдром Морфана;

n хвороба Лоуренса-Муна-Барде-Бідля і інші рідкісні спадкові захворювання;

n олігофренії, зумовлені хромосомнимиабераціями: хвороба Дауна, синдром Шерешевського-Тернера, синдром Клайнфелтера;

n олігофренії. Викликані мутагенним пораженняс генеративних клітин батьків (іонізуюча радіація, хімічні агенти).

Друга група- олігофренії, зумовлені внутрішньоутробним пораженням зародку і плоду (ембріо- і фетопатії):

n вірусними інфекціями - рубеолярна ембріопатія;

n вродженим сифилісом, токсоплазмозом і ін. Інфекціями;

n гормональними порушеннями і ін. Ендогенними факторами.

Третя група - зумовлені шкідливими факторами перінатального періоду і перших 3 років життя:

n зумовлені імунологічною несумісністю крові матері і плода;

n викликані асфіксією плоду і новонародженого і родовою травмою;

n викликані перенесеними інфекціями і черепно-мозговими травмами;

n атипові, зумовлені вродженою гідроцефалією, краніостенозом. Дитячим церебральним паралічом.

В залежності від темпераменту олігофреніва подяляють на:

n торпідних (заторможених);

n еретичних (збудливих).

Варіант 13.

1. Організація патопсихологічного дослідження.

2. Депресії у дітей і підлітків. Форми юнацької депресії.

3. Порушення опосередкованої пам’яті.

4. Ідіотія – найглибший ступінь психічного недорозвитку психіки при олігофренії.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з патопсихології. 2016

Еще по теме 4.Класифікація олігофреній. Поняття про олігофренії.:

 1. 20. Класифікація і особливість суб'єктів АП
 2. 45 Класифікація доходів бюджету.
 3. 46 Класифікація видатків бюджету.
 4. 8. Класифікація джерел земельного права
 5. 15. Класифікація земельних правовідносин.
 6. § 7. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 7. § 5. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 8. § 1. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу
 9. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 10. Поняття та класифікація договорів.
 11. 3. Тест «середнього рівня» для перевірки класифікацій стосовно статі
 12. 52. Резерви підвищення продуктивності праці та їх класифікація.
 13. 2. Класифікація розладів мислення.
 14. 4.Класифікація олігофреній. Поняття про олігофренії.
 15. §1. Механізм відображення злочину в навколишньому середовищі, поняття і класифікація його слідів
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -