<<
>>

53. Поняття і класифікація юридичних фактів.

Під юридичними фактами в цивільному праві слід розуміти конкретні життєві обставини, з якими норми цивільного законодавства пов'язують настання правових наслідків і перш за все виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин.

Традиційно юридичні факти поділяються за ознаками залежності від волі суб'єктів на події та дії. Події - обставини, перебіг яких не залежить від волі людини (стихійне лихо, смерть людини тощо). Дії відбуваються за волею суб'єктів – фіз. і юр. осіб (укладення договору, прийняття спадщини тощо). Залежно від того, зумовлено виникнення події волею особи чи ні, їх поділяють на абсолютні та відносні. Абсолютні події - такі явища, виникнення і розвиток яких не пов'язаний з вольовою діяльністю суб'єктів (стихійні лиха, перебіг часу тощо). Відносні події - це такі явища, які виникають за волею суб'єктів, але розвиваються і проходять незалежно від їх волі. Напр. настання смерті внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень. Дії, залежно від того, чи відповідають вони вимогам закону, інших нормативних актів та умовам договору або ж порушують їх, поділяються на правомірні і неправомірні. Неправомірні - це дії, які порушують положення законів, інших нормативних актів і принципів права. До неправомірних дій, що породжують цивільні правовідносини, можна віднести: завдання шкоди (збитку); порушення договірних зобов'язань тощо. Неправомірні дії можна поділити на цивільні правопорушення і злочини. Останні тягнуть за собою кримінальне покарання, але водночас у цивільному порядку породжують обов'язки з відшкодування шкоди, завданої особі громадянина або його майну. Правомірні дії - це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів та принципів права. Правомірні дії, в свою чергу, поділяються на юридичні акти та юридичні вчинки. Юридичні акти - правомірні дії суб'єктів, метою яких є виникнення, зміна або припинення цивільних правовідносин, тобто спрямовані на досягнення правових наслідків. До юридичних актів належать угоди, адміністративні акти, рішення суду. Юридичні вчинки - це правомірні дії суб'єктів цивільних правовідносин, з якими закон пов'язує певні юридичні наслідки незалежно від того, чи була у суб'єктів мета досягти того чи іншого правового результату. Так, авторські правовідносини виникають у момент створення письменником твору в доступній для відтворення формі незалежно від того, чи прагнув він при написанні твору до набуття авторських прав, чи ні.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по гражданскому праву (на украинском языке). 2011

Еще по теме 53. Поняття і класифікація юридичних фактів.:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. 53. Поняття і класифікація юридичних фактів.
 3. § 45. Юридичний процес: поняття, етапи, види.
 4. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 5. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 6. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 7. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 8. 3. Тест «середнього рівня» для перевірки класифікацій стосовно статі
 9. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 10. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
 11. 2. ПРОГРАМА КУРСУ ЛОГІКИ (адаптована для економічних та юридичних спеціальностей)
 12. 6.1. Поняття зобов’язання (obligatio)
 13. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб
 14. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 15. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ