<<
>>

55. Умовні та біржові правочини.

Чинному законодавству відомі угоди, що укладаються за умовою (ст.212 ЦК), тобто з урахуванням різних обставин, які ще не відомо, стануться чи не стануться. Такі умови поділяються на відкладальні і скасувальні.

Якщо особи, які вчиняють правочин, обумовлюють настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вони чи ні, то ця обставина є відкладальною. Напр., угоду піднайму жилого приміщення укладено за такої умови: наймач надасть жиле приміщення піднаймачеві, як тільки його син переїде на постійне місце проживання до іншого міста. Особи, що вчиняють правочин, обумовлюють припинення прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні. В цьому випадку дана обставина є скасувальною. Напр., угода піднайму жилого приміщення може бути укладена за умови: піднаймач може поселитися і проживати у жилому приміщенні доти, поки син наймача не повернеться із відрядження. Угоди, що укладаються за відкладальною або скасувальною умовами, називаються умовними угодами. При цьому їхні учасники не повинні недобросовісно сприяти чи перешкоджати настанню умов. За ч.3 ст.212 - якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала. Якщо ж настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала. Біржовими називаються правочини, укладені членами біржі між собою безпосередньо чи через своїх представників на біржових торгах, про взаємну передачу прав і обов'язків відносно майна, яке допущено до обігу на біржі строки і порядку, встановлені статутом біржі і правилами біржової торгівлі. До біржових угод застосовуються загальні правила про відповідні договори. Біржовими статутами можуть бути передбачені й інші умови біржових угод, які складають комерційну таємницю сторін. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Біржові угоди поділяються на: 1) угоди з реальним товаром, які укладаються з метою купівлі-продажу конкретного товару; 2) ф'ючерсні угоди - це угоди, що передбачають передачу акцій або товару та виплату грошової суми через визначений строк після укладання угоди за ціною, встановленою в угоді. Ф'ючерсні угоди, як правило, укладаються з метою страхування угод з реальним товаром; 3) угоди з цінними паперами. Спори, пов'язані з укладанням біржових угод, розглядаються в біржовому арбітражі, рішення якого може бути оскаржене в суді або арбітражі.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по гражданскому праву (на украинском языке). 2011

Еще по теме 55. Умовні та біржові правочини.:

  1. 55. Умовні та біржові правочини.