<<
>>

№ 97. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні.

Варто розрізняти право власності в об'єктивному і суб'єкти-вному змісті. В об'єктивному змісті - це сукупність правових норм, установлених державою і регулюючих відносини по володінню, корис-туванню і розпорядженню засобами виробництва і предметами споживання. У суб'єктивному змісті - це конкретне право визначеної особи по володінню, користуванню і розпорядженню приналежної йому річчю.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 97. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні.:

 1. Поняття та зміст права власності
 2. 60. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Суб'єкти права власності на землі сільськогосподарського призначення.
 3. 93. Правовий режим земель та майна в особистому селянському господарстві. Суб'єкти та об'єкти права власності на землю і майно особистого селянського господарства.
 4. 19. Поняття і основні ознаки права власності на землю.
 5. 22. Субєкти права власності на землю.
 6. 22. Субєкти права власності на землю.
 7. 21. Обєкти права власності на землю.
 8. 19-24. Право власності на землю
 9. № 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.
 10. № 75. Поняття права власності.
 11. № 97. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні.
 12. № 118. Підстави виникнення та припинення права власності.
 13. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 14. 22. Відносини власності на фактори вир-ва і хар-р їх поєднання.Права власності
 15. Стаття 78 Зміст права власності на землю
 16. Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю Суб'єктами права власності на землю є:
 17. Стаття 84. Право власності на землю держави