<<
>>

№ 11. Договір доручення.

1 сторона (повірений) зобов’язується виконати від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридично значимі дії. Сторони можуть бути як фізичними так і юридичними особами.

Предметом є юридичні дії повіреного. Права та обов’язки, що виникають внаслідок юридичних дій повіреного – це права і обов’язки довірителя. Консенсуальний, двосторонній, безоплатний або оплатний (якщо передбачено договором або встановлено правилами). Форма договору не обумовлена, значить загальні правила. Повірений зобов’язаний виконати дане йому доручення у відповідності з вказівками довірителя. Повірений має право відхилитись від вказівок довірителя, якщо по обставинам справи це необхідно в інтересах довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не отримав своєчасно відповіді. В цьому випадку повірений зобов’язаний повідомити довірителя про хід виконання доручення. Повірений зобов’язаний виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі тільки у випадках коли він уповноважений на те договором або примушений в силу обставин з метою охорони інтересів довірителя. В цьому випадку повірений відповідає лише за вибір за-ступника. Довіритель має право в будь-який час відмовитись від заступника, обраного повіреним.

Повірений зобов’язаний: 1) повідомити довірителя за його вимогою про хід виконання доручення;

2) після виконання доручення надати довірителю звіт з додаванням відповідних документів, якщо це потребує характер доручення;

3) передати довірителю усе отримане за дорученням. Довіритель зобов’язаний усе це прийняти. Крім цього, якщо інше не передбачене договором) довіритель зобов’язаний:

1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

2) відшкодувати повіреному фактичні витрати, які були необхідні для виконання доручення;

3) після виконання доручення сплатити повіреному винагороду, якщо така передбачена договором.

Крім загальних випадків, договір доручення переривається:

1) відмовою довірителя; 2) відмовою повіреного; 3) смерть, визнання безвісно відсутнім, обмежено дієздатним або недієздатним повіреного або довірителя;

4) припинення юридичної особи, яка бере участь у договорі. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений відмовитись від нього у будь-який час. Це право не можна обмежити. Доручення зберігає силу, доки повірений не дізнався або не повинен був дізнатись про скасування доручення. Повірений повинен відшкодувати спричиненні скасуванням договору збитки. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення виконано повністю, довіритель зобов'язаний винагородити повіреного відповідно до виконаної роботи, якщо винагороду передбачено договором або затвердженими у встановленому порядку правилами, а також відшкодувати понесені ним витрати. Це правило не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він дізнався чи повинен був дізнатися про припинення доручення. В разі смерті повіреного його спадкоємці зобов'язані повідомити довірителя про припинення договору доручення і вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 11. Договір доручення.:

 1. 50. Послуги та дії, як об’єкти цивільного права.
 2. 15. Загальні правила посвідчення угод
 3. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні дого-вори
 4. 6.5.1. Вимоги до договорів
 5. ПРОГРАМА КУРСУ
 6. № 11. Договір доручення.
 7. № 45. Види представництва.
 8. № 117. Дії як об'єкти цивільних прав.
 9. № 120. Договір комісії.
 10. Тема 1. Предмет, система, джерела римського права
 11. Консенсуальні контракти.
 12. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
 13. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 14. ДОДАТОК
 15. Приложение 4. Соглашение о сотрудничестве
 16. 4. Сторони договору купівлі-продажу житла
 17. Органи автономної влади й управління