<<
>>

Зміст договору позички

Обов'язки позичкодавця

У реальному договорі позичкодавець не несе будь-яких обов'язків, тому що свою єдину функцію - передати житло іншому контрагенту - виконує вже в момент укладення угоди.

У консенсуальному договорі на позичкодавця покладається обов'язок передати обумовлене майно позичко-одержувачу. У протилежному випадку позикоодержувач має право вимагати виконання договору в примусовому порядку, а також зажадати відшкодування збитків. З огляду на те, що позичкодавець зобов'язався надати майно в тимчасове користування безоплатно, його відповідальність обмежується тільки збитками у вигляді позитивного збитку в майні і не поширюється на збитки у формі нестриманих доходів.

Договір безоплатного користування майном відповідно до ст. 330 ЦК, укладений без означення терміну, може бути розірваний за вимогою особи, до якої перейшло право власності на це майно. Обов'язки позичкоодержувача

На відміну від позичкодавця позичкоодержувач несе обов'язки, що залишаються тими самими незалежно від реальності чи консенсуальності позички, односторонності чи взаємності.

Він зобов'язаний:

- використовувати отримане житло за його цільовим призначенням і відповідно до договору. Порушення цього обов'язку надає право позичкодавцю розірвати договір достроково і зажадати майно з відшкодуванням йому збитків, які виникли;

- підтримувати отримане майно в справному стані, нести витрати по його утриманню, якщо інше не встановлено договором, робити поточний ремонт;

- відповідати за знищення з його вини або ушкодження житла;

- по закінченні терміну договору, а якщо договір укладено без указівки терміну, то в межах установленого пільгового періоду з моменту висловлення позичкодавцем вимоги, повернути майно в збереженому стані. При оцінці виконання цього обов'язку природний знос, обумовлений нормальним використанням житла, до уваги не береться.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме Зміст договору позички:

 1. 6.4. Умови допуску (лістингу) цінних паперів на фондову біржу
 2. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 3. Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОПТУ за 1921-1928 гг. 1921 год
 4. Приложение 3. Договор о бесплатном пользавании коммунальным имуществом
 5. Эпилог (для наивных студентов)
 6. Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн Європи та Америки.
 7. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 8. 2. Істотні умови договору кредитування індивідуального житлового будівництва
 9. Стаття 118, Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
 10. Глава 2. Польский вопрос и польские студии 1830-х–1850-х годов
 11. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 12. 4.3. Виконавчі структури державних утвореннь 1917 – 1921 рр.
 13. Статті Константинопольського договору про південноукраїнські землі і про взаємовідносини між МосковІєю і Туреччиною в південній смузі (З липня 1700р.)
 14. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
 15. Огляд історико-джерелознавчих студій