<<
>>

Зміст та порядок заключеня колективного договору

Порядок укладання колективних договорів І визначається Законом України "Про

колективні договори і угоди" колективний договір як договір, локальний

нормативний акт, що регулює виробничі, трудові й соціально-економічні

відносини на підприємстві, в установі, організації.

Колективний договір

укладається на підприємствах, в установ незалежно від форм власності й

господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної

особи. Колективний договір укладається між власником чи уповноваженим ним

органом, з однієї сторони, та однією чи кількома профспілковими колективом

органами, а за відсутності таких органів — представниками трудящих.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників незалежно

від того, чи є вони членами профспілки. Колективний договір набирають

чинності від дня їх підписання представниками сторін або від дня,

зазначеного в колективному договорі . Вони зберігають чинність у разі зміни

складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені

якого укладено договір.У колективному договорі встановлюються взаємні

зобов'язання сторін щодо: змін в організації виробництва і праці:

забезпечення продуктивної зайнятості; нормування та оплати праці;

встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, умов та охорони

праці; умов регулювання фондів оплати праці.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Зміст та порядок заключеня колективного договору:

 1. 6. Порядок вирiшення колективних спорiв (конфлiктiв), що виникають у сiльському господарствi
 2. Зміст та порядок заключеня колективного договору
 3. 25. Поняття колективного договору, його сторони.
 4. 26. Зміст колективного договору.
 5. 27. Порядок укладення колективного договору.
 6. 28. Строки укладення колективного договору та його чинність,
 7. 29. Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення.
 8. 4. Порядок заключения и ведения договора ДМС Подготовка и заключение договора
 9. §7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 10. 18.6. Порядок заключения трудового договора (контракта)
 11. 2.Общий порядок заключения, изменения и расторжения договора
 12. 555. Какие основания признаются практикой уважительными для отказа коммерческой организацией от заключения публичного договора?
 13. 557. Можно ли принудить потребителя к заключению публичного договора?
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -