<<
>>

Поняття та зміст трудового договору

Чинне законодавство також установлює особливий порядок підписання

колективного договору, Наприклад, проект колективного договору

обговорюється в трудовому колективі та виноситься на розгляд загальних

зборів.

Якщо збори відхилять проект колективного договору чи окремі його

положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення.

Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект

у цілому виноситься на розгляд зборів. Після схвалення проекту колективного

договору загальними зборами він підписується уповноваженими представниками

сторін не пізніш як через 5 днів од моменту його схвалення, якщо інше не

встановлено зборами. Законодавством також установлено відповідальність за

порушення і невиконання колективного договору. Чинне законодавство України

визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником

підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену

цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник

підприємства, зобов'язується виплачувати працівникові заробітну платню і

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи трудовий договір

регулює трудові відносини окремого працівника і власника тобто має характер

тоді як колективний договір. Укладати трудовий договір працівник може на

одному або водночас на декількох підприємствах, в установах, організаціях

учасником (або стороною) трудових правовідносин передовсім можуть бути

фізичні особи. Іншою стороною виступає власник підприємства. Можливість

фізичних осіб брати участь у професійній трудовій діяльності визначається

їхньою правосуб'єктністю, себто здатністю мати й набувати певні права та

нести юридичні зобов'язання. Визначальним для виникнення правосуб'єктності

фізичних осіб є вік. За загальним правилом, учасником трудових

правовідносин може бути особа, яка досягла 16-річного віку.

Як виняток, за

певних умов дозволяється працювати особам із 15-річного та учням із 14-

річного віку Укладаючи трудовий договір, сторони визначають свої права та

обов'язки, тобто зміст трудового договору. Права та обов'язки сторін

поділяються на: безпосередні, що визначаються сторонами; похідні, що

передбачені в законодавстві, котрі, своєю чергою, поділяються на необхідні

умови, бездосягнення домовленості, за якими договір не буде укладено та

додаткові умови — випробування під час прийняття на роботу, суміщення

професій, інші соціально-побутові пільги. Важливою умовою укладення

трудового договору є визначення його форми і строків. Трудовий договір слід

укладати в письмовій формі, але дозволяється і в усній. Додержання

письмової форми обов'язкове у випадках: організованого набору працівників;

укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для

здоров'я; укладення контракту укладення трудового договору з неповнолітнім;

укладення працівником договору з релігійною організацією; проходження

громадянином альтернативної (невійськової) служби.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та зміст трудового договору:

 1. Поняття та джерела трудового парва
 2. 82 Характеристика медичного страхування та державного страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 3. 18. Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.
 4. 21. Повноваження трудового колективу в сфері праці.
 5. 47. Поняття і види переведень на іншу роботу.
 6. 105. Поняття і види відповідальності за порушення митних правил.
 7. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 8. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 9. 4. Сторони договору кредитування індивідуального житлового будівництва, їх права та обов'язки
 10. 1. Поняття гуртожитку
 11. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -