<<
>>

Істотні умови договору - предмет і термін

Предмет договору безоплатного користування - жиле приміщення, що відповідає вимогам, поставленим житловим законодавством. Коли договір позички укладається на термін більше ніж півтора місяці, жила площа повинна бути не менше рівня забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.

Термін може бути визначеним у самому договорі позички. Враховуючи те, що спеціальне законодавство не передбачає особливих вимог, а загальне встановлює їх (ст. 325 ЦК), робимо висновок - термін безоплатного користування житлом не повинен перевищувати одного року. Якщо сторони передбачають більш тривалий термін, договір вважається складеним на один рік або строк, передбачений спеціальними правилами. Це правило не розповсюджується на випадки укладення договору між наймачем і тимчасовим мешканцем. Оскільки у останньому випадку позичка є залежною від найму - вона припиняється із припинення останнього.

У випадку продовження користування майном після закінчення строку договору і при відсутності заперечень із боку позичкодавця він вважається відновленим на певний строк, тому кожна зі сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за один місяць.

Якщо договір позички укладено без терміну, він вважається здійсненим на невизначений строк і кожна зі сторін управі відмовитися від договору в будь-який час, попередивши про це в письмовій формі іншу сторону за три місяці. У випадку із тимчасовими мешканцями наймач і повнолітні члени його сім'ї можуть у будь-який час зажадати, щоб він звільнив помешкання і вправі виселити його в судовому порядку. Лише такі тимчасові мешканці, як піклувальники та опікуни, що поселились до своїх підопічних, виселяються після припинення опіки або піклування.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме Істотні умови договору - предмет і термін:

 1. № 145. Оренда (майновий найм). Безоплатне користування майном.
 2. ДОДАТОК
 3. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 4. Приложение 3. Договор о бесплатном пользавании коммунальным имуществом
 5. 2. Істотні умови договору кредитування індивідуального житлового будівництва
 6. 1. Поняття та загальна характеристика договору
 7. 3. Суттєві умови договору міни житла
 8. 2. Істотні умови та форма договору довічного утримання
 9. 1. Поняття та загальна характеристика договору ренти житла
 10. 2. Істотні умови договору ренти житла
 11. 4. Істотні умови договору
 12. 6. Зміст житлових правовідносин, що виникають із договору приватного найму
 13. Істотні умови договору - предмет і термін
 14. ТЕМА: ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ
 15. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 16. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 17. 2.2. Умови й правові наслідки уступки вимоги (цесії)
 18. 2.3.Механізми (підстави) уступки вимоги (цесії)
 19. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників