<<
>>

Істотні умови договору оренди

Особливу увагу студентам слід приділити істотним умовам договору оренди. Істотними умовами до-говору оренди Господарський кодекс України вважає:

об’єкт оренди (склад і вартість майна з ура-хуванням її ін- дексації);

строк, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індек-сації;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Важливо пам’ятати, що договір оренди державного та комунального майна має певну специфіку. Перелік істотних умов договору оренди державного та комунального майна наведено у ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». До них належать:

відомості про об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

термін, на який укладається договір оренди;

орендну плата з урахуванням її індексації;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов’язань;

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

Згідно із загальним правилом, сторони можуть передбачити у договорі оренди й інші умови.

За користування об’єктом оренди орендар сплачує орендодавцеві орендну плату — фіксований платіж, який сплачується неза-лежно від результатів господарської діяльності орендаря. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Орендна плата зазвичай встановлюється у грошовій формі, проте за згодою сторін може бути в натуральній або грошово-натуральній формі.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Істотні умови договору оренди: