<<
>>

Суб'єктний склад

Суб'єктами розглядуваних відносин є власник житла і члени його сім'ї.

Власником жилого помешкання (квартири чи будинку) може бути виключно фізична особа, що має повну право-суб'єктність.

Відповідно до ч. 2 ст. 64 ЖК України членами сім'ї є: подружжя, їх діти та батьки, що спільно проживають із уповноваженою особою; інші громадяни, якщо вони постійно проживають із власником житла і ведуть із ним спільне господарство. Таким чином, сімейний зв'язок передбачає наявність для:

- подружжя - фактів зареєстрованого шлюбу і спільного проживання у житлі власника;

- дітей і батьків - фактів не тільки кровної спорідненості, тобто біологічних зв'язків, але й юридичне значимих відносин. До цього переліку включаються усиновителі і усиновлені діти одного з подружжів і т. д.;

- інших осіб - фактів постійного проживання із власником, ведення із ним спільного господарства та визнання їх членами сім'ї.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме Суб'єктний склад:

 1. 1. Поняття i предмет аграрного права
 2. 4. Договiрнi зобовязання приватного пiдсобного господарства
 3. 1. Характеристика управлiння державним сiльськогосподарським пiдприємством
 4. 3. Правосубєктнiсть переробних пiдприємств
 5. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 6. § 6. Шлюбний договір
 7. 40 Характеристика бюджетно-правових відносин.
 8. § 41. Юридичні факти.
 9. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 10. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 12. Суб'єктний склад
 13. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
 14. Порівняльний аналіз конституцій держав різних правових сімей щодо закріплення принципу незворотності дії закону в часі
 15. Кримінальні процесуальні засоби забезпечення відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 16. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб
 17. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
 18. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 19. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України