<<
>>

Елементи методу житлового права

Юридична рівність. Йдеться саме про юридичну рівність, а не економічну. Вона свідчить про відсутність примусової влади одного учасника житлово-правових відносин над іншими. Сутність її зводиться до того, що:

- один суб'єкт не може веліти іншим; ці суб'єкти не підвладні один одному, не підпорядковані;

-їхні відносини засновані на рівноправності всіх форм власності;

- між ними існує майново-розпорядницька самостійність при виборі й організації житлових зв'язків;

- існує рівність заходів юридичної цивільно-правової відповідальності одного перед іншим при порушенні нормального ходу реалізації відношень, які регулюються житловим правом.

Диспозитивність. Під нею розуміється заснована на нормах приватного права юридична свобода (можливість) суб'єктів житлових правовідносин здійснювати свою право-суб'єктність і свої суб'єктивні права (здобувати, реалізовувати або розпоряджатися ними) за своїм розсудом. Іншими словами, сторонам надано самим визначати свої взаємовідносини і їх зміст. Більше того, вони вільні у виборі здійснювати чи ні гарантовані законом права та засоби їх захисту. Наприклад, особа, що отримала ордер, може відмовитись від вселення у жиле приміщення, що вказане в ордері.

Ініціативність. Ініціатива у власному розумінні цього слова означає почин, перший крок в якійсь новій справі, підприємливість. Ініціативність суб'єктів житлового права ви-ражає одну з особливостей юридично-фактичних основ виникнення житлових правовідносин, що полягають у тому, що , «перший крок» у розвитку (становленні) зазначених відносин належить, як правило, суб'єктам права. Особливо це виявляється в угодах, наприклад, договорі найму чи купівлі-продажу житла. Отримання неодхідного громадянинові результату у вигляді задоволення житлових потреб залежить насамперед від його ініціативи й уміння організувати свої правові зв'язки. Ініціативність передбачає і відомий майновий ризик.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме Елементи методу житлового права:

 1. 1. Характеристика аграрних господарчопiдприємницьких правовiдносин
 2. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 3. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 4. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 5. Країни Латинської Америки між двома світовими війнами.
 6. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 7. §2. Предмет і метод житлового права
 8. Елементи методу житлового права
 9. §3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами
 10. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 11. Зародження міської культури.
 12. Боротьба США й СРСР в ООН за вплив на Іран, як невід’ємну складову «арки кризового півмісяця».
 13. Питання 2. Перевірка повноти та правильності формування доходів
 14. § 2. Підготовка до обшуку
 15. §2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками крадіжки і початкового етапу розслідування
 16. Функції фінансів та їх характеристика