<<
>>

1. Мета договору

Мета договору найму житла - забезпечити передачу житла в тимчасове користування. У цьому зацікавлені обидві сторони договору. Наймач, як правило, має потребу в житлі тимчасово або не має можливості придбати його у власність.

Наймодавець же має на меті отримання прибутку з передачі житла в тимчасове користування іншій особі. Остання ознака дозволяє відрізняти договір найму від інших зобов'язань по передачі майна в користування, зокрема від договору безоплатного користування майном.

Під користуванням розуміється отримання із речі її корисних властивостей без зміни субстанції речі. Стосовно договору найму житла це значить, що наймач має забезпечену законом можливість задовольняти свою житлову потребу.

Право користування наймача знаходиться під речово-правовим захистом і в цій площині прирівняно до права власності й інших речових прав (ст. 38 Закону України «Про власність»). Проте такий захист воно одержує тільки тоді, коли наймач поряд із правом користування наділений і правом володіння, тобто панує, утримує житло. Такий наймач захищається і від зазіхань наймодавця як власника зданого в найм житла. Якщо ж мова йде про «голе» право користування (без володіння), то речово-правовим захистом воно не користується.

Праву користування притаманна властивість слідування. Договірні (відносні) правовідносини по найму житла в тій мірі, у якій вони пов'язані з його передачею у володіння іншій особі, породжують і певні абсолютно-правові наслідки. Вони виявляються не тільки в захисті прав наймача від будь-якого порушника, але й у тому, що у випадку переходу права власності на наймане майно до будь-якої іншої особи договір найму в межах терміну своєї дії зберігає силу і для нового власника.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме 1. Мета договору:

 1. 1.1. Правовое регулирование защиты при нарушении договора кути- продажи в зарубежных странах 
 2. 2.1. Заключение договора
 3. 126. В каких случаях предмет договора продажи недвижимости можно считать индивидуализированным?
 4. 133. Какие признаки договора мены выделяет практика?
 5. § 1. Общие положения о подряде (ст. 702-729) 266. Как в судебной практике осуществляется разграничение договоров подряда и купли-продажи?
 6. 267. Как в судебной практике осуществляется разграничение договоров подряда и возмездного оказания услуг?
 7. 269. Каковы требования, выдвигаемые судебной практикой, к определению предмета договора подряда?
 8. Глава 31. Мена Статья 567. Договор мены
 9. §4. Аренда зданий и сооружений Статья 650. Договор аренды здания или сооружения
 10. §5. Аренда предприятий Статья 656. Договор аренды предприятия
 11. § 5. Авторские договоры
 12. ДОГОВОРЫ В ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ