<<
>>

27. Поняття, мета та види крим. покарань (КП).

Покарання - захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого (ст.50 КК).

Мета покарання (ч.2 ст.50 КК) - кінцевий результат, якого прагне досягти держава засобами кримінально-правового впливу, який проявляється у таких аспектах:

- кара - відповідає принципу справедливості кримінального покарання.

тому будь-яка особа, яка вчинила злочин і визнана у цьому винною, повинна перетерпіти негативні наслідки у вигляді кримінального покарання;

- виправлення - внесення таких змін у свідомість засудженого, щоб він зрозумів невигідність протиправної поведінки і у майбутньому не вчиняв нових злочинів, і правомірна поведінка стала б його переконанням;

- запобігання злочинам - такий вплив на свідомість засудженого та інших осіб (які можливо виношують злочинні наміри, готуються до вчинення злочинів або уже розпочали злочинну діяльність), щоб вони відмовилися від своїх намірів (припинили злочинну діяльність), побачивши негативні наслідки засудження і застосування кримінальних покарань.

Система покарань - встановлений КК обов'язковий для суду вичерпний перелік видів покарань, розміщених в певному порядку - залежно від ступеня їх тяжкості.

СИСТЕМА ПОКАРАНЬ Основні Додаткові • громадські ро-боти

• виправні роботи

• службові обмеження для військовослужбовців

• арешт

• обмеження волі

• тримання в дис-циплінарному батальйоні військовослуж-бовців

• позбавлення волі на певний строк

• довічне позбавлення волі • позбавлення військового, спеці-ального звання, рангу, чину, квалі-фікаційного

• конфіскація майна ¦ штраф

¦ позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 27. Поняття, мета та види крим. покарань (КП).:

  1. 27. Поняття, мета та види крим. покарань (КП).
  2. § 29. Поняття, призначення та види заходів примусового впливу.
  3. § 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
  4. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
  5. Поняття вбивства та його види.
  6. § 6. Наука кримінального права
  7. § 1. Поняття злочину та його ознаки
  8. § 2. Мета покарання
  9. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
  10. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права