<<
>>

Цивільні правовідносини та їх елементи

Цивільно-правові відносини — врегульовані нормами цивільного права майнові

та особисті немайнові відносини, учасники яких виступають юридична рівними

носіями прав та обов'язків.

Відповідно до статей 1, 2 Цивільного кодексу

України зазначені відносини виникають у: державних, кооперативних та інших

громадських Організацій між собою громадян із громадськими організаціями:

громадян між собою. Для цивільно-правових відносин є характерними

специфічні ознаки цивільно-правові відносини — це майнові та особисті

немайнові відносини; учасники цих відносин характеризуються майновою

відокремленістю та юридичною рівністю; юридичні права та обов'язки

суб'єктів цивільно-правових відносин виникають, змінюються або припиняються

на підставі юридичних фактів. Цивільно-правові відносини складаються з

трьох основних елементів: суб'єктів, об'єктів і змісту. Суб'єктами цивільно-

правових відносин можуть бути фізичні та юридичні особи. Правові відносини

між фізичними особами виникають здебільшого з приводу матеріальних,

духовних та інших потреб. З урахуванням зазначеного об'єктами цивільно-

правових відносин можуть бути: речі, дії, продукти творчої діяльності,

особисті немайнові блага. Змістом цивільно-правових відносин є цивільні

права та обов'язки суб'єктів таких відносин. Цивільно-правові відносини

поділяються на такі види: за змістом: майнові спрямовані на задоволення

майнових інтересів немайнові задоволення особистих інтересів за зв'язком

учасників відносин: абсолютні, суб'єктові протистоїть як зобов'язаний

суб'єкт невизначене коло осіб. відносні суб'єктові протистоїть конкретно

визначена особа залежно від об'єкта правових відносин: речові, об'єктом

яких є речі (наприклад, відносини володіння та користування майном)

зобов'язальні, тобто правовідносини, об'єктом яких є виконання відповідних

зобов'язань залежно від структури: прості за яких одній стороні належить

тільки право, а іншій — тільки обов'язок складні за яких дві сторони мають

як права, так і обов'язки за характером нормативного спрямування:

регулятивні в основу яких покладено дію " норм, спрямованих на регулювання

відносин між їх учасниками; охоронні ци, що виникають унаслідок порушення

цивільних прав одного з суб'єктів і спрямовані на їх відновлення. Цивільно-

правові відносини виникають, змінюються або припиняються на підставі

юридичних фактів, тобто обставин, які мають юридичне значення і породжують

певні правові наслідки. Цивільний кодекс України (ст. 4) передбачає, що

цивільні права та обов'язки виникають унаслідок: угод; адміністративних

актів; відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, створення

творів науки, літератури і мистецтва; заподіяння шкоди іншій особі;

придбання або збереження майна коштом іншої особи без достатніх підстав;

інших дій громадян та організацій.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Цивільні правовідносини та їх елементи:

 1. Цивільні правовідносини та їх елементи
 2. 10. Юр. Факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.
 3. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
 4. § 3. Метод сімейного права
 5. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 6. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
 7. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 8. Правовідносини
 9. § 38. Суб'єкти правовідносин.
 10. ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 11. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 12. ТЕМА 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
 13. 3.3. Правові форми та способи гарантування якості довкілля.
 14. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб
 15. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 16. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 17. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -