<<
>>

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної

відповідальності. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти

застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного

стягнення до особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не

тягне за собою відповідно до чинного законодавства кримінальну

відповідальність.

Адміністративна відповідальність установлюється законами

й підзаконними актами чи їхніми нормами про адміністративні правопорушення.

У цих актах визначаються склади адміністративних правопорушень і санкції, а

в деяких випадках — і порядок їх застосування. В основі адміністративної

відповідальності лежить адміністративне правопорушення. Суб'єктами

адміністративної відповідальності виступають як фізичні особи, так і

колективні утворення. Особливість адміністративної відповідальності полягає

в тому, що адміністративні стягнення накладаються спеціально уповноваженими

органами виконавчої влади і посадовими особами чи суддями; Між суб'єктом

адміністративного правопорушення та особою, яка накладає адміністративне

стягнення, відсутні службові стосунки. За цією ознакою адміністративна

відповідальність відрізняється від дисциплінарної, для якої наявність таких

взаємин є необхідною умовою. Адміністративне стягнення згідно з чинним

законодавством діє протягом року з моменту його застосування. Заходи

адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до

законодавства, що регламентує провадження у справах про адміністративні

правопорушення. Адміністративна відповідальність має особливості, що

вирізняють її з-поміж інших видів відповідальності. Причому основна

особливість — це те, що необхідною підставою для її застосування є

наявність адміністративного правопорушення, а заходом впливу має бути

адміністративне стягнення. У Конституції України вказується, що для

забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги

під час вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні діє

адвокатура.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Адміністративна відповідальність:

 1. Юридична відповідальність та її види
 2. 17_Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 3. 37_Відповідальність за екологічні правопорушення.
 4. 41_Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.
 5. 47_Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.
 6. 58_Відповідальність за порушення земельного законодавства
 7. 66_Відповідальність за порушення водного законодавства.
 8. 71_Відповідальність за порушення законодавства про надра.
 9. 75_Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони атмосферного повітря.
 10. 24. Відповідальність за порушення в сфері приватизації.
 11. § 44. Юридична відповідальність та її види.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -