<<
>>

Роль адвокатури в захисті прав людини

Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним

згідно з Конституцією України сприяти захистові прав, свобод і

репрезентувати законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб

без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства

закону, незалежності, демократизму, гуманізму й конфіденційності.

Адвокатом

може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за

спеціальністю юриста чи помічника адвоката не менш як два роки, склав

кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською

діяльністю та прийняв Присягу адвоката України. Адвокати здійснюють такі

види діяльності: дають консультації юридичних питань, складають заяви,

скарги та інші документи посвідчують копії документів у справах, здійснюють

представництво в суді,

подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; виконують

свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у

процесі дізнання та попереднього слідства. У своїй професійної діяльності

адвокат має право: репрезентувати і захищати права та інтереси громадян і

юридичних осіб за їхнім дорученням збирати відомості про факти, що можуть

бути використані як докази

ознайомлюватися на підприємствах із необхідними для виконання доручення

документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється

законом; Здійснюючи свої професійні обов'язки, адвокат зобов'язаний

неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі

передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та

юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду

особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на

себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Роль адвокатури в захисті прав людини:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -