<<
>>

3.2.7. Порядок реєстрації та оформлення угод

Угоду, укладено на біржових торгах, повинно бути зареєстровано та оформлено як біржовий контракт.

Біржовий контракт має включати положення щодо прав, обов'язків і відповідальності з митного оформлення експорту продукції, що не суперечать укладеному біржовим посередником (Членом Біржі) договору на брокерське обслуговування продавця цієї продукції.

Зазначені положення можна викласти і окремим протоколом як додаток до контракту.

Дані підписані брокером тікетів зіставляються Ї даними реєстратора про покупця, продавця, кількість товару та ціну укладених угод.

У випадку розбіжності даних тікета з даними реєстратора, рішення про умови угоди приймає маклер, який вів торги.

Брокери, зобов'язані підписати контракт, а біржа його зареєструвати не пізніше наступного за укладенням угоди робочого дня. Під час підписання контракту брокер зобов'язаний надати договори, на підставі яких він діяв в інтересах третіх осіб. Несвоєчасне підписання контракту визначається як відмова від оформлений угоди.

Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер, його форма та зміст затверджується Біржею. Контракт підписується брокерами, уповноваженими особами біржі та засвідчується печаткою біржі. Контракт оформляється в трьох примірниках: по одному для кожної Із сторін угоди і для архівного зберігання на біржі.

За поданням сторін Біржа може видавати завірені копії контракту.

У разі укладання біржового контракту, однією із сторін якого виступає покупець - нерезидент України, оригінали продавця і Біржі завіряє уповноважена біржею особа штампом або написом "Копія". Підставою для митного оформлення експорту продукції є тільки оригінал покупця.

Інформація щодо оформлених контрактів вноситься в журнал реєстрації контрактів.

За реєстрацію укладеної угоди Біржа може встановлювати реєстраційний збір, що не перевищує 0,5 відсотка від суми угоди з обох сторін, з урахуванням усіх податків, що встановлені на території України.

Біржа самостійно визначає сторону або сторони, що оплачують державне мито за реєстрацію угоди згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

При відсутності в біржовому контракті відомостей щодо прав, зобов'язань і відповідальності митному оформленню експорту продукції, декларування може виконати тільки продавець цієї продукції самостійно або через митного брокера.

У разі відсутності положень щодо митного оформлення експорту продукції в договорі на брокерське обслуговування продавця сільськогосподарської продукції, при відмові продавця взяти участь у зовнішньоекономічному оформленні відповідальність за наслідки несе біржовий посередник, «кий уклав договір на брокерське обслуговування продавця.

Під час оформлення біржовою контракту» стороною (сторонами) якого с нерезидент (нерезиденти) України, ціна біржової угоди зазначається в іноземній валюті. Перерахування здійснюється за курсом НБУ на день проведення торгів.

Розрахунки за цими контрактами здійснюються в іноземній валюті.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції по біржовому праву2011. 2011

Еще по теме 3.2.7. Порядок реєстрації та оформлення угод:

 1. 62. Оренда земель сільськогосподарського призначення. Договір оренди земельних ділянок. Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Оренда земельних паїв.
 2. 86. Правове становище акціонерних товариств в АПК: поняття та юридичний статус; засновники, учасники та порядок створення; майнові права; правовий режим акцій; правовий режим дивідендів; управління товариством.
 3. § 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення
 4. 91. Порядок і реєстрація зміни імені, по батькові і прізвища громадянина.
 5. 2. Місце нотаріату в системі правоохоронних органів
 6. 30. Переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 7. 37. Порядок здійснення митного оформлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів при ввезенні їх в Україну.
 8. ЗМІСТ
 9. 2.3. Створення товарної біржі, порядок ЇЇ реєстрації
 10. 3.2.7. Порядок реєстрації та оформлення угод
 11. 4.4.1. Порядок реєстрації бірж
 12. Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
 13. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 14. Формування багатопартійної системи
 15. Питання 1. Мета, джерела і завдання контролю, суб’єкти контролю
 16. Питання 3. Контроль правильності проведення і відображення в обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни При перевірці касових операцій з’ясовується:
 17. Питання 4. Перевірка дотримання порядку проведення розрахунків з використанням РРО
 18. Список використаної літератури
 19. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку