<<
>>

Вкладний (депозитний) раху-нок

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встанов-лений строк або без його зазначення під певний відсоток і підлягають повер- ненню клієнтові відповідно до законодавства України та умов договору.

Особа може відкрити також рахунок в іноземній валюті. Студенти мають з’ясувати, які види іноземних валют існують, як вони класифікуються.

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні та депозитні (вкладні). Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті під час здійснення поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті. Фізичним особам — суб’єк- там підприємницької діяльності (резидентам) — поточний рахунок відкривається за режимом, визначеним для юридичних осіб-резидентів.

За поточними рахунками можуть здійснюватися поточні торговельні операції та поточні неторговельні операції. Студенти мають з’ясувати, які операції належать до кожного із згаданих видів операцій, а також дослідити процедуру відкриття поточних і депозитних рахунків, дізнатись, які документи необхідно подати до банку.

Студенти мають знати відмінності між поточним і депозитним рахунком. Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки підприємств та їх відокремлених підроз- ділів перераховуються з поточного рахунка й після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка юридичної особи або її відокремленого підрозділу забороняється.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Вкладний (депозитний) раху-нок: