<<
>>

Види і форми лізингу

Розрізняють кілька видів і форм лізингу.

Господарський кодекс України передбачає такі види лізин-гу:

1) фінансовий лізинг — це вид цивільно-правових відносин, що виникають з договору фінансового лізингу.

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менш як один рік за встановлену плату (лізингові платежі).

2) оперативний лізинг — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації з обов’язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингового договору.

Залежно від форми здійснення лізинг може бути:

1) зворотний — це договір лізингу, який передбачає набуття лізингодавцем майна у власника й передачу цього майна йому у лізинг;

2) пайовий — це здійснення лізингу за участю суб’єктів лізингу на основі укладання багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може становити більш як 80 відсотків вартості набутого для лізингу майна;

3) міжнародний лізинг — це договір лізингу, що здійснюється суб’єктами лізингу, які пере-бувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, виз- начена індивідуальними ознаками, й віднесена від-повідно до законодавства до основних фондів.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Види і форми лізингу: