<<
>>

79 Форми та види страхування.

Страхувальник має змогу обрати найбільш прийнятний для себе варіант страх-ня і, відповідно, -страховика. Страховик у свою чергу, незалишається пасивною стороною, він також має право обирати:прийняти ризик даного страхувальника чи відхилити його.якщо обидві сторони досягнуть попередньої згоди, вони укладають договір, у якому конкретизуються загальні умови страх-ня, викладені у правилах.

Добровільне страх-ня передбачає, що всі істотні моменти договору страх-ня визнач-ся виключно за згодою сторін. страх. відносини виник-ть згідно із законом, а страх-ня здійснюється на підставі відповідних законодав. актів, якими передбачено перелік об”єктів, що підлягають страхуванню; перелік страх. подій, винятки зних; максим страх. тарифи і мінім. страх. суми; рівень страх-го забеспечення та інші суттеві моменти. При укладанні договору обов”язкового страхування ні у страхо-ка ні у страхувальника практично не лишається “свободи маневра”, адже всі суттеві моменти будь якого виду обов”язкового страх-ня, навіть сама форма договору, заздалегідь визначені законодавчими актами.

Класифікація за економічними ознаками передбачає кілька варіантів. Найважливішим є поділ страхування залежно від спеціалізації страховика на сфери діяльності : страхування життя і загальні види страхування.

В основі віднесення того чи іншого виду страхування до “життя” чи “не-життя” полягає сукупність двох класифікаційних ознак, а саме:

-наявність нагромаджувального хар-ру договору страхування;

-строк дії договору страхування.

Згідно з чинним законодавством У, до договорів страхування життя належать договори, строк дії яких перевищує 10 (в окремих випадках – 5) років.

Не менш важливою є класифікація за об?єктами страхування, тобто об?єктами, на які спрямований страховий захист. Ця класиф-я передбачає виокремлення галузей:

-особистого страх-ня (об?єкти – життя, здоров?я і працездатність страхувальників);

-майнового страх-ня (об?єкти – майно в різних його видах);

-страх-ня відповідальності ( об?єкт – відповідальність за шкоду, нанесену страхувальником життю, здоров?ю, майну 3-ї особи).

Класифікація за родом небезпеки. Під родом небезпеки розуміється набір специфічних страхових подій, які супроводжують конкретну діяльність страхувальника.

Із цього погляду в загальному страх-ні виокремлюють, наприклад, автотранспортне страх-ня, морське, авіаційне, страх-ня ядерних, космічних, кредитних ризиків тощо.

Класифікація за статусом страхувальника передбачає поділ усього розмаїття посліг на ті, які обслуговують інтереси громадян і ті, які обслуговують інтереси підприємницької діяльності.

Класифікація за статусом страховика використовується здебільшого для забезпечення держ регулювання страх-вої діяльності ( видання ліцензій, ведення держ реєстру страхових компаній та ін), контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку в інституційному і територіальному розрізі. У цьому плані можна виокремити страхування комерційне, взаємне, державне.

Класифікація за юридичними ознаками, як і за економічними передбачає кілька підходів. Насамперед це виокремлення певних класів згідно з міжнародними нормами.

Згідно з вимогами внутрішнього законодавства У ця класиф-я передбвчає такі види страхування :

1.Страх-ня життя.

2.Страх-ня від нещасних випадків.

3.Медичне страх-ня ( безперервне стр-ня здоров?я).

4.Страх-ня здоров?я на випадок хвороби.

5.Страх-ня залізничного транспорту.

6.Страх-ня наземного транспорту (крім залізничного).

7.Страх-ня повітряного транспорту.

8.Страх-ня водного транспорту.

9.Страх-ня вантажів та багажу.

10.Страх-ня від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

11.Страх-ня цивільної відповідальності власників наземного транспорту.

12.Страх-ня відповідальності власників повітряного транспорту.

13.Страх-ня відповідальності власників пводного транспорту.

14.Страх-ня відповідальності перед 3-ми особами.

15.Страх-ня кредитів.

16.Страх-ня інвестицій.

17.Страх-ня фінансових ризиків.

18.Страх-ня судавих витрат.

19.Страх-ня виданих гарантій та поручительств.

20.Страх-ня майна (відмінного від того, що в %-10 пунктах).

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по финансовому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 79 Форми та види страхування.:

- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -