<<
>>

80 Характеристика пенсійного державного страхування.

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

здійснюється за принципами:

законодавчого визначення умов і порядку здійснення

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених

законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою

самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;

права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового

пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не

підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному

страхуванню;

заінтересованості кожної працездатної особи у власному

матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;

рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних

виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу);

олідарності та субсидування в солідарній системі;

фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних

послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів

цільових фондів;

спрямування частини страхових внесків до Накопичувального

фонду для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії

і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень

застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;

державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх

прав, передбачених цим Законом;

організації управління Пенсійним фондом на основі

паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та

держави і на засадах гласності, прозорості та доступності його

діяльності;

обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного

фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних

послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;

цільового та ефективного використання коштів

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового

державного пенсійного страхування за порушення норм цього Закону,

а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них

обов'язків.

Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється відповідно до законів України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Особи, які користуються найманою працею і не мають рахунків в установах банків, сплачують збір поштовим переказом або через установи банків. Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування подається органам Пенсійного фонду протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, за встановленою формою.

Пенсійний фонд України та його органи на місцях здійснюють персоніфікований облік в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділи - у районах та містах. Запровадження системи персоніфікованого обліку здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" від 8 червня 1998 р.
832. Відомості про фізичних осіб, що пов'язані з визначенням права на виплати з Пенсійного фонду та їх розмір за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, збираються і зберігаються у документальній та електронній формі органами Пенсійного фонду у встановленому порядку протягом життя фізичної особи та протягом 75 років після її смерті. На кожну фізичну особу відкривається персональна облікова картка з постійним індивідуальним ідентифікаційним номером Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. У персональній обліковій картці застрахованої особи містяться її анкетні дані, нагромаджуються щорічні звіти про сплату страхового збору (внесків) та відомості про стаж роботи з усіх місць роботи, а також відомості про нарахування, сплату пенсій фізичній особі та надання їй соціальних послуг. Законодавство передбачає порядок застосування заходів відповідальності щодо нарахування і сплати збору. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати штрафних санкцій несуть керівники підприємств, установ, організацій та громадяни - платники збору. Стягнення фінансових санкцій визначається аналогічно Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по финансовому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 80 Характеристика пенсійного державного страхування.:

- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -