<<
>>

Кредитор

Кредитором є юридична або фізична особа, яка має у встанов- леному порядку підтверджені документами вимоги щодо грошо- вих зобов’язань до боржника, виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за пра- вильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язко- вих платежів). Кредитори поділяються на конкурсних і пото-чних.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Кредитор: