<<
>>

Нормативні акти

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 26 черв- ня 1996 року. — К., 1996.

Господарський процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII.

Господарський ко-декс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Цивільний процесуаль-ний кодекс України від 18.07.1963 р.

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р.

Закон України «Про автор-ське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III.

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-XII.

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року № 697-XII.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних папе-рів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII.

Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.

Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540a-XII.

Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III.

Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХII.

Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 року № 997-XIV.

Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV.

Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-III.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.

Закон України «Про митний тариф України» від 05 квітня 2001 ро- ку № 2371-III.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV.

Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. № 4002-ХІІ.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV.

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3322-ХII.

Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05 квітня 2001 ро- ку № 2374-III.

Закон України «Про операції з давальницькою си-ровиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 року № 327/95-ВР.

Закон України «Про оренду державного та комуна-льного майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.

Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року № 3688-XII.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР.

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 року № 147/98-ВР.

Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року № 698-ХII.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III.

Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВP.

Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР.

Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року № 2408-III.

Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року № 1956-XII.

Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV.

Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР.

Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підп-риємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 року № 1457-III.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Нормативні акти: