<<
>>

Розгляд спорів третейським су-дом

Розгляд спорів третейським судом відбувається на підставі Закону України «Про тре-тейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV.

Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам згаданого закону.

Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими самими сторонами, з того самого предмета і з тих самих підстав.

Спори можуть розглядатися третейськими судами двох видів: постійно діючими третейськими судами та третейськими судами для вирішення конкретного спору (так звані суди ad hoc).

Рішення, що приймаються господарськими та третейськими судами, мають виконуватися. Сторона має право добровільно виконати рішення. Проте якщо рішення не буде виконано добровільно, воно підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Студентам слід з’ясувати, у чому полягає сутність виконавчого провадження, якими органами та в які строки воно здійснюється.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Розгляд спорів третейським су-дом: