<<
>>

Вільні економічні зони

Ще одним питанням, яке розглядається в межах цієї теми, є статус вільних економічних зон. Вільна економічна зона — це частина території України, на якій встановлюються й діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування та дії законодавства України.

На території вільної економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фі- нансові, податкові та інші умови економічної дія-льності націо- нальних та іноземних юридичних і фізичних осіб.

Вільні економічні зони створюються та функці-онують на підставі Закону України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовт- ня 1992 року та спеціальних законів, якими створені певні вільні економічні зони, зокрема Закону України «Про спеціальну економічну зону «Яворів» від 15 січня 1999 року, Закону України «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» від 22 берез- ня 2001 року тощо.

Метою створення вільних економічних зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення й впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури рин- ку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, при- скорення соціально-економічного розвитку України.

На території України можуть створюватися вільні економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони й порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, стра- хові, банківські тощо.

Вільні економічні зони створюються Верховною Радою Украї- ни за ініціативою Президента України, Кабінету Мі-ністрів Ук- раїни або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Вільні економічні зони: