<<
>>

Досудове врегулювання спору

Досудове врегулювання спору з порушником передбачає звер- нення до нього з письмовою претензією. У претензії зазначають:

а) повне найменування й поштові реквізити заявника претензії та підприємства, ор-ганізації, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення й номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Документи, що є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії (про це має чітко зазначатись у претензії). Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником і надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Досудове врегулювання спору: