<<
>>

Акціонерне товариство

Акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або) фізичними особами.

Якщо акціонерне товариство створюється кількома особами, вони укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства.

Цей договір не є установчим документом товариства.

Процедура створення акціонерного товариства є сукупністю послідовних стадій, етапів, передбачених законом.

У процедурі створення ВАТ можна виділити такі етапи:

підготовка договору щодо створення акціонерного това- риства;

відкрита підписка на акції під час створення акціонерного товариства організовується засновниками;

проведення установчих зборів;

реєстрація акціонерного товариства в порядку, визначеного чинним законодавством України.

Діяльність акціонерного товариства організо-вується та забезпечується рядом органів, зокрема:

вищим органом акціонерного товариства — за-гальними збо- рами товариства;

в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства;

виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю (правлінням або іншим органом, передбаченим статутом).

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Акціонерне товариство: