<<
>>

Відмінності у діяльності керівника і лідера

КЕРІВНИК ЛІДЕР Адміністратор Інноватор Доручає Надихає Працює по цілях інших Працює по своїх цілях Основа дій – план Основа дій – бачення перспективи Покладається на систему Покладається на людей Використовує доводи Використовує емоції Контролює Довіряє Підтримує ініціативу, починання Генерує ініціативу, дає імпульс починанням Професіонал Ентузіаст Ухвалює рішення Втілює рішення в життя Робить справу правильно Робить правильну справу Поважають Обожнюють

Оптимальним для керівника є поєднання в собі якостей формального і неформального лідера.

На думку багатьох вчених, лідерами “народжуються”, втім здебільше ними стають за допомогою навчання, наполегливій індивідуальній роботі, збагаченого набутими знанням, вміннями, навичками та практичним досвідом.

Вирізняють три типи лідерства:

1) ділове лідерство, в основі якого лежать такі якості, як висока компетентність, уміння краще за інших вирішувати організаційні питання, діловий авторитет, досвід та ін.; ділове лідерство справляє найбільший вплив на ефективність керівництва;

2) емоційне лідерство, яке виникає в соціально-психологічних групах на основі людських симпатій, привабливості міжособистісного спілкування; емоційний лідер викликає у людей довіру, випромінює теплоту, сповнює впевненістю, знімає психологічну напруженість, створює атмосферу психологічного комфорту;

3) ситуативне лідерство, яке за своєю природою може бути і діловим, і емоційним; втім його відмінною рисою є нестійкість, тимчасова обмеженість, зв’язок лише з певною ситуацією; ситуаційний лідер може повести за собою групу лише в окремо взятій ситуації.

Види лідера:

– лідер-організатор (виконує функцію групової інтеграції);

– лідер-ініціатор (очолює групу при розв’язанні нових проблем, висуває ідеї);

– лідер-генератор емоційного настрою (домінує в формуванні настрою групи);

– лідер-ерудит (відрізняється обширністю знань);

– лідер-еталон (є центром емоційного тяжіння, відповідає ролі “зірки”, служить зразком, ідеалом);

– лідер-умілець (фахівець у якомусь виді діяльності).

У групах та колективах виділяються і такі типи лідерів, як:

1) “один з нас” – лідер цього типу особливо не виділяється серед членів групи, він сприймається як “перший серед рівних” в певній сфері, найбільш удачливий або волею випадку що виявився на керівній посаді;

2) “кращий з нас” – лідер, що належить до даного типу, виділяється з групи по багатьом (діловим, етичним, комунікаційним і іншим) параметрам і загалом сприймається як зразок для наслідування;

3) “хороша людина” – лідер такого типу сприймається і цінується як реальне втілення кращих етичних якостей: порядності, доброзичливості, уважності до інших, готовності прийти на допомогу та ін.;

4) “служитель” – такий лідер завжди прагне виступати в ролі виразника інтересів своїх прихильників і групи загалом, орієнтується на їх думку і діє від їх імені.

Згідно із чинним законодавством державні службовці за порушення законодавства можуть нести такі види відповідальності: цивільну, адміністративну або кримінальну [37].

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Відмінності у діяльності керівника і лідера:

  1. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
  2. Відмінності у діяльності керівника і лідера
  3. Ефективність адміністративного менеджменту
  4. 4.1. Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах
  5. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. Ідеологічні засади радянсько-іранських відносин
  8. Специфіка продукування документальних джерел